Beta
Søket ga 1306 treff.
Rødt
2020-11-06 08:11:06

💣 Flere av de meningsløse krigene Norge har deltatt i har hatt tverrpolitisk tilslutning på Stortinget, til tross for stor motstand i befolkninga. 💪 Vil du ha sterkere motstand på Stortinget neste gang USA vil ha Norge med i krig, bør du bidra til at Rødt gjør rekordvalg i 2021. Vipps oss en liten valgkampstøtte på #557255 eller les mer om hvordan du kan bidra på fellesskapfungerer.no #fordifellesskapfungerer #valgkamp #valgkampinnsamling

Rødt
2020-11-04 08:50:31

Vi håper på en rask og tydelig avklaring av valgresultatet i USA, og at vi blir kvitt Trump. Men det er ikke nok med en president som ikke er Trump. Hvis vanlige folk i USA ikke opplever reelle forbedringer er det grunn til å frykte en ny og verre Trump-klone om fire år. Det trengs en politikk som får ned forskjellene og ikke gir de på toppen alt de peker på. #usavalg #usavalg2020

Rødt
2020-11-03 12:50:52

En ny undersøkelse utført av Opinion for LO viser at 7 av 10 mener det er store forskjeller i Norge. Rødt jobber for et vendepunkt i kampen mot økte forskjeller. Og vi vil ha med deg på laget! Se link i bio. #forskjellsnorge #linkibio

Rødt
2020-11-02 19:07:37

Liberaliseringen av taxinæringen fører til at sjåførene får lengre dager og mindre lønn - mens Uber og andre useriøse aktører ødelegger yrket og stikker av med pengene. Samtidig blir tilbudet i distriktene rasert. Dette er verken «nytenking» eller «innovasjon» som Høyre påstår. Det er å gå tilbake til mellomkrigstidas løsarbeid, også om du må jobbe som løsarbeider via en app.

Rødt
2020-11-02 08:09:02

Det organiserte arbeidslivet slik vi kjenner det er under angrep fra mange kanter. Bemanningsbransjen har satt lønns- og arbeidsvilkår under press i en rekke bransjer. Arbeidslivskriminalitet, løsarbeid og sosial dumping brer om seg. Rødt mener faste jobber og sterke rettigheter for arbeidstakere er avgjørende for et rettferdig samfunn. 💪 Hvis du er enig i at arbeidsfolk trenger flere støttespillere på Stortinget bør du bidra til at Rødt gjør et rekordvalg i 2021. Vipps oss en liten valgkampstøtte på #557255 eller les mer om hvordan du kan bidra på http://fellesskapfungerer.no #fordifellesskapfungerer #arbeiderbevegelsen

Rødt
2020-11-01 10:02:07

Fra og med 1. november kastes tusenvis av langtidsledige ut av dagpengeordninga og må klare seg med sosialhjelp når regjeringa fjerner muligheten til forlengelse for de som går ut makstida på dagpenger. I tillegg reverserer regjeringa flere av tiltakene som ble innført som følge av koronakrisa. 👎 De som har tjent minst mister tilgang til dagpenger, når minstekravet dobles fra om lag 75.000 kroner opp til 150.000 kroner. 👎 Kravet til inntektsbortfall økes fra 40 % til 50 % for at du skal ha rett til dagpenger. Rødt vil fortsette å kjempe for de arbeidsløse og permittertes rettigheter, og jobber...

Rødt
2020-10-31 09:16:45

Visste du at med regjeringas dagpengekutt vil en permittert heltidsansatt med gjennomsnittlønn fra hotellbransjen tape 4100 kroner i måneden fra nyttår? Dette er bare et eksempel på hvordan mange vil få trangere kår framover som følge av regjeringas innstramminger. #forskjellsnorge #dagpenger #koronakrisa

Rødt
2020-10-28 11:55:56

Det haster å lete etter olje i alle havområder, mener letedirektør i Oljedirektoratet Torgeir Stordal. Marie Sneve Martinussen reagerer på et oljebudskap som lukker øynene for klima. Å lete i dag betyr å utvinne i 2050, et tidspunkt da verden må ha sluttet med all bruk av fossile energikilder.

Rødt
2020-10-28 08:02:18

Akkurat nå raser en viktig kamp om velferdstjenestene våre. Et sterkt Rødt kan være med på å sørge for at det blir satt en stopper for at private eiere henter ut profitt fra skattefinansierte velferdstjenester. 🔥 Bidra til at Rødt gjør et rekordvalg i 2021! Vipps oss en liten valgkampstøtte på #557255 eller les mer om hvordan du kan bidra på fellesskapfungerer.no #fordifellesskapfungerer #profittfrivelferd

Rødt
2020-10-27 12:08:04

I dagens Klassekampen leser vi hvordan arbeidsgiverforeningen Spekter oppfordrer sykehus og kjøpesentre til å leie inn vektere fra firmaer uten tariffavtale, som ikke er i streik. Denne formen for streikebryteri undergraver streikeretten og bidrar til å forrykke maktbalansen i arbeidslivet. Gi en ❤️ hvis du også sier nei til streikebryteri! #vekterstreiken2020 #vekterstreik #vekterstreiken #vekterstreik2020 #streikebryteri

Rødt
2020-10-27 08:03:24

Selskap som har fagforeningsknusing som forretningsmodell har ingen plass i norsk arbeidsliv. Enig? #wizzair #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-10-26 11:57:05

😡 En dom i den polske grunnlovsdomstolen slår fast at all abort i praksis er forbudt i Polen. Forbudet setter polske kvinners liv og helse i fare, og er et enormt tilbakeskritt for kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. #abort #feminisme #kvinnekamp #polen

Rødt
2020-10-26 08:02:23

Seks timers normalarbeidsdag vil bidra til flere heltidsstillinger og færre vikarer. Det blir mindre smittefare med mer stabilt personale. 👩‍⚕️ I et forsøk ved sykehjem i Sverige gikk sykefraværet markant ned blant de ansatte som jobbet sekstimersdag. Mange som jobber deltid i dag gjør det fordi det er vanskelig å kombinere foreldrerollen med heldøgns turnus og 35 timers arbeidsuke. Dette gjelder særlig kvinner som da ender opp med både marginal lønn og pensjon. Derfor ønsker Rødt pilotprosjekter med sekstimersdag i helse- og omsorgssektoren. #sekstimersdag

Rødt
2020-10-25 19:01:36

Visste du at ulikheten i Norge er mye større enn tidligere antatt? Bruk noen minutter på den nye episoden av 🕑 Tid for tall med @marie_sneve og lær mer! #tidfortall #forskjellsnorge

Rødt
2020-10-25 11:02:57

Arbeidsmarkedet blir ikke friskmeldt av en vaksine mot koronaviruset – arbeidsledigheten er spådd å bite seg fast på et høyt nivå. Når 👥 Solberg-regjeringa reverserer krisetiltakene som om krisa var over, skyver de folk ut i fattigdom. 😞 Langtidsledige som faller helt ut av dagpengeordningen mister både inntekten og opplæringstilbudet. 😲 Fra 1. november må du tjene dobbelt så mye for å ha rett til dagpenger hvis du blir arbeidsledig. 😵 Fra nyttår forsvinner økningen i dagpengeytelsene. Rødt vil fortsette å kjempe for de arbeidsløse og permittertes rettigheter, og jobber for å beholde kriseordningene så lenge krisa varer. #forskjellsnorge #korornakrisa

Rødt
2020-10-24 19:01:56

Over 2000 vektere er i streik over hele Norge. Men hva streiker de egentlig for? @siljekjos forklarer saken i en ny episode av 💬 Kort oppsummert. #streik #vekterstreiken2020 #vekterstreik2020 #kortoppsummert

Rødt
2020-10-24 09:50:14

👥 Solberg-regjeringas mangel på krisepolitikk gjør at de som har vært arbeidsledige lengst nå begynner å falle ut av dagpengeordninga. Mange vil gå jula i møte uten penger på konto. Det å frata folk retten til dagpenger i en krisetid med rekordhøy arbeidsledighet er ikke bare hjerterått. Det vil også forsterke krisa i økonomien. #forskjellsnorge #koronakrisa

Rødt
2020-10-23 15:33:28

Fredag fremmet Rødt flere forslag for å sikre demokratisk kontroll og åpenhet om hvordan regjeringen bruker vår stemme i FNs sikkerhetsråd. Gi en 👍 hvis du er enig med @bmoxnes

Rødt
2020-10-23 08:24:24

Noen kaller det effektivisering. Vi kaller det stoppeklokkeomsorg, og slik vil vi ikke ha det i norsk helsevesen! At den gjennomsnittlige liggetiden er redusert fra 6,1 til 4,1 døgn på femten år, er et resultat av foretaksmodellen som tvinger sykehusene til å oppføre seg som kommersielle bedrifter.

Rødt
2020-10-22 20:01:26

Ifjor eksporterte Norge våpen som ble brukt til krig og overgrep mot egen befolkning for milliarder av kroner. Hør hva Bjørnar Moxnes mener om det. Enig?

Laster...
Laster...