Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Da Norge gikk til krig mot Libya ble beslutningen tatt på sms – uten en demokratisk behandling i Stortinget. Nå kommer det heldigvis nye retningslinjer for hvordan Stortinget skal behandle utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske spørsmål.\n\nStortinget 08.03.22.

Postet:
2022-03-15 19:21:02