Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
2. mars utfordret Bjørnar Moxnes utenriksminister Anniken Huitfeldt på hvorfor Norge ikke har ratifiseret traktaten som gir Den internasjonale straffedomstolen mulighet til å straffeforfølge ledere som står bak folkerettsstridig angrepskrig. Hva syns du om svarene fra Huitfeldt?

Postet:
2022-03-13 19:40:41