Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
21. mars er den internasjonale dagen mot rasisme. Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet. Del gjerne hvis du er enig!\n\n#antirasisme #kampmotallrasisme #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2022-03-21 08:06:55