Beta
Søket ga 294 treff.
Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-31 00:22:17

Norge kan ikke akseptere at EU fastsetter egne fiskekvoter i norsk farvann. Om alle land skulle gjøre det vil det medføre anarki og overfiske til havs. Norge ønsker ordnede forhold mellom alle kyststater og balansert og bærekraftig fiske basert på vitenskapelige råd.

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-31 00:13:06
Hvem er du, Odd Emil?
Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-22 08:39:32

Terroren 22. juli var et angrep på demokratiet vårt. Det var politisk motivert vold rettet mot Arbeiderpartiet og AUF. Vi vet at mange av de overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler. Det er helt uakseptabelt. Og det gjør vondt å høre at det skjer. Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt. 22. juli er ikke dagen for tradisjonell politisk debatt, men en dag der vi fokuserer på kjærlighet og respekt for våre medmennesker, og der vi minnes de 77 menneskene som...

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-20 10:26:54

Kommuneøkonomien i Norge er god. Dette står i grell kontrast til mange AP/SP ordførere, som hver gang de møter på et problem skylder på regjeringen. Kanskje det er på tide at de går i seg selv og hvordan de disponerer egne penger…?

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-15 14:21:34

Regjeringen leverer! Ved den felles analyseenheten for Fiskeridirektoratet og Kystverket som er lokalisert ved Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø blir det nå etablert et internasjonalt fartøyssporingssenter 🌊⛴ Senteret skal hjelpe utviklingsland i kampen mot ulovlig fiske. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er veldig stolt over at det solide fagmiljøet på fartøyssporing i Vardø nå styrkes i sitt overvåkingsarbeid i norske havområder, og det er vi også! 😄 Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/setter-vardo-pa-kartet-i-den-globale-kampen-mot-fiskerikriminalitet/id2866064/

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-14 21:30:55
Bilete frå innlegget til Runde Miljøsenter
Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-14 21:30:38
Bilete frå innlegget til Møre og Romsdal Høyre
Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-14 20:44:35

Takk det samme Helge, og til alle som gjorde dagen så spennende. Det er virkelig inspirerende. De bygger sten på sten og bidrar til lokale ringvirkninger og arbeidsplasser. 👍

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-14 12:10:18

Silje Smådal er en av eierne etter et generasjonsskifte av ringnotbåten Smaragd fra 2015. Et mannskap på 13. Gode, sikre og høyteknologiske arbeidsplasser innen pelagisk fiske. Takk for at vi fikk besøke dere. Skitt fiske og lykke til. 👍🐟

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-14 09:50:03

Besøket hos Fosnavåg Pelagic ble veldig bra. 3 ting oppsummert. Takk for tydelige tilbakemeldinger. Vi tar det med oss og er takknemlig for tydelige og også gode tilbakemeldinger. Ildsjeler og jobbskapere er helt nødvendig for Norge. Jeg heier på kystens folk og private arbeidsplasser over hele landet. #rødløper 😄

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-13 09:54:10

Silver Sea Foods i Midsund holder på med kreps, krabbe og ferskfisk fra kystfartøy. Utrolig spennende å få oppleve produksjon og engasjementet. Ildsjeler langs kysten inspirerer stort. Startet i 2012 av Jim Martin Sørlie og Preben Godø. Takk for meg og lykke til med veien videre. Stå på 👍

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-12 06:18:25

God morgen, nå går turen til Møre og Romsdal. Vi gleder oss,🙂👍

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-10 00:08:11

En hektisk, men lærerik og fantastisk uke i Troms og Finnmark. Ingenting er mer inspirerende enn å møte engasjerte stå-på folk og det kryr av dem i fiskeri-og sjømatnæringen. Tusen takk til dere alle både for tiden og for at dere skaper aktivitet og inntjening både for kystsamfunnene, Norge og dere selv. Skape mere og inkludere flere som feks den flotte måten Gamvik Kommune organiserer ungdomsfiskeordningen på! Hele 42 påmeldte ungdommer i Gamvik kommune som har 1060 innbyggere imponerer#vardø #mehamn #gamvik #alta #tromsø #altaelva #skjervøy #skjervoy

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-08 13:03:21

I Mehamn har dem et eget bakeri, der baker dem ei kake som heter Vardøværing. Det passet godt nå som jeg faktisk er på vei til å besøke Vardø. ✈️

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-08 00:52:11

Mehamn i Gamvik kommune. En begivenhetsrik ettermiddag og kveld. Været var upåklagelig. Og aller mest ble jeg imponert over hva dem har fått til med nissehuset og ungdomsfiskeordningen. Gamvikmodellen når det gjelder ungdomsfiskeordningen var spennende å høre om. Så ble det en tur innom å møte de lokale fiskeren - en engasjert gjeng. Ingenting kan måle seg med å møte engasjerte folk i fiskeriene. For en flott dag, gleder meg til morgendagen allerede👍

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-07 16:23:49

Takk for oss i Alta. Nå drar turen videre🐟🛩

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-07 09:47:21

Startet dagen med Nrk Finnmark i Alta om mer mat fra havet🍤🦐🐟🦀 Nok en varm sommerdag nord med 25 grader. Tips: sjømat på grillen er supergodt.

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-06 10:16:43

Lansering av regjeringens havbruksstrategi "Et hav av muligheter" Vi vil legge til rette for enda mer, bærekraftig produsert mat fra havet og samtidig skape flere lønnsomme, private arbeidsplasser i distrikts- og kyst-Norge. Havbruksnæringen har blitt en viktig næring i Norge og er vår nest største eksportnæring. Med denne strategien ønsker regjeringen å stake ut kursen for de neste 10-15 årene og legge til rette for bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Strategien legger føringer på hvordan vi sammen – næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter – skal løse utfordringene vi står overfor og gripe nye muligheter.

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-05 20:52:35

Havbruksnæringen har blitt en viktig næring i Norge og er vår nest største eksportnæring. I morgen lanserer jeg regjeringens havbruksstrategi. Jeg gleder meg!

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-07-02 17:25:21

Med Støre blir det «vanlige folk» sin tur å ta regningen. Godt skrevet av finansminister Jan Tore Sanner

Laster...
Laster...