Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Lansering av regjeringens havbruksstrategi "Et hav av muligheter" Vi vil legge til rette for enda mer, bærekraftig produsert mat fra havet og samtidig skape flere lønnsomme, private arbeidsplasser i distrikts- og kyst-Norge. Havbruksnæringen har blitt en viktig næring i Norge og er vår nest største eksportnæring. Med denne strategien ønsker regjeringen å stake ut kursen for de neste 10-15 årene og legge til rette for bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Strategien legger føringer på hvordan vi sammen – næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter – skal løse utfordringene vi står overfor og gripe nye muligheter.

Postet:
2021-07-06 10:16:43

Delt innhold:
En havbruksnæring for fremtiden: Lansering av regjeringens havbruksstrategi "Et hav av muligheter" | Nærings- og fiskeridepartementet
Regjeringen vil legge til rette for økt vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. I dag lanserer regjeringen sin havbruksstrategi.