Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:

Postet:
2021-07-15 14:21:34

Delt innhold:
Regjeringen leverer! Ved den felles analyseenheten for Fiskeridirektoratet og Kystverket som er lokalisert ved Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø blir det nå etablert et internasjonalt fartøyssporingssenter 🌊⛴ Senteret skal hjelpe utviklingsland i kampen mot ulovlig fiske. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er veldig stolt over at det solide fagmiljøet på fartøyssporing i Vardø nå styrkes i sitt overvåkingsarbeid i norske havområder, og det er vi også! 😄 Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/setter-vardo-pa-kartet-i-den-globale-kampen-mot-fiskerikriminalitet/id2866064/