Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Norge kan ikke akseptere at EU fastsetter egne fiskekvoter i norsk farvann. Om alle land skulle gjøre det vil det medføre anarki og overfiske til havs. Norge ønsker ordnede forhold mellom alle kyststater og balansert og bærekraftig fiske basert på vitenskapelige råd.

Postet:
2021-07-31 00:22:17

Delt innhold:
Norge vil ikke gi Storbritannias fiskerikvoter til EU etter Brexit, EU truer med sanksjoner
Norge truer med Kystvakten, EU truer med sanksjoner. Fiskeriministeren nekter å inngå kompromiss, og eksperter mener det Norge holder på med, kan slå tilbake hardt.