Beta
Søket ga 736 treff.
regjeringen
2022-11-25 11:38:05

Roman (18), Anton (17) og Maria (18) flyktet fra Ukraina til Norge, og går nå på Kuben videregående skole i Oslo. Ungdommene håper på fred i hjemlandet sitt og savner venner og familie i Ukraina.\n \nI år har over 33 000 flyktninger fra Ukraina fått opphold i Norge.\nRegjeringen ber nå kommunene bosette 35 000 ukrainske flyktninger i 2023.\n– Norske kommuner har klart å bosette rekordmange flyktninger rekordraskt. Jeg er stolt og takknemlig for alle som har gjort det mulig, sa statsministeren på en pressekonferanse fredag. 🔗 i bio:

regjeringen
2022-11-24 15:22:37

Et langt og usedvanlig rikt liv i – og for – kunsten er over.\n\nVi tar farvel med en av de største fra norsk teaterkunst. \n\nVi hedrer en livsgjerning som var grensesprengende og uforglemmelig. \n\nDet sa statsminister @jonasgahrs i bisettelsen til Toralv Maurstad i dag. Maurstad ble hedret med begravelse på statens bekostning.\n\nLes hele minnetalen via lenke i bio.

regjeringen
2022-11-19 11:49:35

Psykisk helse er en av regjeringens største prioriteringer. Dette gjør regjeringen:\n👉 utarbeider hvordan vi kan tilby barn en trygg digital oppvekst.\n👉 foreslår å øke satsningen på bedre forebygging og behandling av spiseforstyrrelser med 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023.\n👉 har opprettet mannsutvalg som skal se på gutter og menns likestillingsutfordringer.\n \nNå løftes spiseforstyrrelser og menns psykiske helse i dramaserien «Toxic». Serien har fått 2,2 millioner kroner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet via @StiftelsenDam og er Europas første dramaserie på TikTok.\n \n- TikTok kan med denne serien være en motvekt til et negativt kroppsfokus, sier helse- og omsorgsminister Ingvild...

regjeringen
2022-11-18 13:29:20

No får alle i alderen 18 til 64 år tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksinen. Regjeringa har bestemt dette basert på anbefalingar frå Folkehelseinstituttet.\n \nFram til no har personar over 65 år, og alle som er meir utsette for alvorlege sjukdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskingsdose.\n \nDet er kommunane som organiserer vaksinasjonstilbodet. Vaksinasjon av gruppa frå 18 til 64 år kan starte i kommunar som har gitt eit tilstrekkeleg tilbod til risikogruppene, alternativt gi eit parallelt tilbod om det er nok kapasitet.\n\n🔗 Sjå lenke i bio for meir

regjeringen
2022-11-16 20:50:55

KVJan Mayen er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Onsdag døpte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl det 136 meter lange fartøyet på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord.\n\n– Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier Mehl.\n\n– Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann. De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram, som...

regjeringen
2022-11-15 15:00:51

«Hysj! Vær stille!» På elgjakt må det hviskes.\n \nAntall kvinner som jakter har doblet seg på 15 år. Nå er 15,5 % i jegerregisteret kvinner. Nylig fikk landbruks- og matminister Sandra Borch bli med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) på elgjakt i Enebakk.\n \n- Jeg håper flere kvinner tar jegerprøven, slik som meg, og at flere kvinner blir aktive jegere. Her gjør NJFF en viktig jobb med blant annet kvinnesatsing og introkurs for nye jegere. Dette er rett og slett et tilbud for hele familien, sier landbruks- og matministeren.\n@jegerogfisk @sandraborch

regjeringen
2022-11-10 18:40:50

– Behovet for trening av ukrainske styrker er omfattende. Det norske personellet som bidrar til trening av ukrainske soldater, gjennom det britiske initiativet Operasjon Interflex, gjør en fantastisk jobb, som blir verdsatt av Ukraina og allierte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.\n \nLes mer om hvordan Norge støtter Ukraina ved å klikke på lenke i bio.

regjeringen
2022-11-06 17:33:45

I dag, på Forsvarets minnedag, minnes vi dem som mistet sine liv mens de var i tjeneste for Norge.\n \n– Forsvarets minnedag er en fin tradisjon for å minnes dem vi har mistet. De i den store forsvarsfamilien som nå ikke lenger er blant oss. Jeg er glad for å være en del av denne tradisjonen, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram da han holdt tale i Akershus slottskirke.

regjeringen
2022-11-05 09:57:37

Et mer seriøst arbeidsliv og sunnere konkurranse! Det er målet med Norgesmodellen som stiller nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. \n \n– Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. Vi vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører, sier næringsminister Jan Christian Vestre. \n\nRegjeringen foreslår nå flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.\n \n– Vi ser at det fortsatt er store...

regjeringen
2022-11-03 20:08:43

Neste uke deltar Norge på klimatoppmøtet i Egypt. I Glasgow i fjor ble landene som er med i Parisavtalen enige om å vurdere sine klimamål på nytt. Nå har Norge bestemt at vi skal forsterke vårt klimamål til minst 55 prosent.\n \nHer er tre kjappe spørsmål og svar med statsminister Jonas Gahr Støre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim om hvorfor.

regjeringen
2022-11-03 12:35:21

I 1993 ble Rosemarie Köhn den første kvinnelige biskop i Den norske kirke og i Norden. Hun har banet vei for likestilling og særlig for kirkens forhold til homofile. I dag hedres Köhn med begravelse på statens bekostning.\n \n- Hun var en mild og modig biskop. En usedvanlig og banebrytende leder. Et stort og varmt menneske, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som på vegne av regjeringen holdt minnetale i Hamar domkirke.

regjeringen
2022-10-29 10:51:48

Det er samisk språkuke, hvor målet er å øke kunnskapen om det samiske språket i befolkningen. Komiker Isalill Kolpus gir deg et lynkurs i samisk.

regjeringen
2022-10-28 12:59:10

FLERE UNGE I JOBB: \n– Det har vært en humpete tur, men nå har jeg funnet min plass, sier Francesco Hegge. Han slet med overgangen til arbeidslivet etter skolen og stod lenge uten jobb. Med hjelp av en utdanningsveileder i kommunen fikk Francesco mulighet til å bli elektrikerlærling hos Spider i Tromsø – nå er fagbrevet snart i boks. \n \nRegjeringen foreslår en ny og forbedret ungdomsgaranti som skal bidra til at unge under 30 år som trenger hjelp for å komme i arbeid, raskt skal få tilbud om tett og god oppfølging fra NAV. Målet er å få flere...

regjeringen
2022-10-25 14:23:15

Denne uken er det samisk språkuke! På Nedre Bekkelaget skole i Oslo møtes til sammen 50 elever i løpet av uka for å ha samiskundervisning. Det er viktig å bevare de samiske språkene, og derfor har regjeringen i budsjettet for neste år foreslått å øke tilskuddet til samisk i grunnopplæringen med 17,5 millioner kroner. Dette vil styrke opplæringen i samisk. God samisk språkuke!\n\n \nDán vahkku lea sámi giellavahkku! Oslo Nedre Bekkelaget skuvllas deaivvadit oktiibuot 50 oahppi vahkkosaččat sámegieloahpahussii. Sámegielaid lea dehálaš seailluhit, ja dan dihte lea ráđđehus boahtte jagi bušeahtas árvalan lasihit 17,5 mill. ruvnno sámegiela vuođđoskuvllaoahpahusdoarjagii. Dát nanne sámegieloahpahusa....

regjeringen
2022-10-24 20:42:43

Mange barn og unge er urolige for krigen i Ukraina - og de stiller mange gode spørsmål!\nStatsminister @jonasgahrs og kunnskapsminister @tonjebrenna besøkte Gamlebyen skole i Oslo for å svare på noen av de gode og vanskelige spørsmålene fra elevene på 6. trinn.

regjeringen
2022-10-22 01:47:03

I år er grenseløse sykdommer temaet for TV-aksjonen. Støtten skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser. Årets mottakere er Leger Uten Grenser og Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi):\n\n– Jeg oppfordrer alle til å gå med bøsse på årets TV-aksjon, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\nBli bøssebærer søndag 23 oktober: https://blimed.no/

regjeringen
2022-10-21 13:05:28

Over 300 000 personer jobber i de 70 statlige selskapene våre. Nå skal det statlige eierskapet bli grønnere og mer aktivt. I den nye eierskapsmeldingen stiller regjeringen flere og mer tydelige forventninger til selskapene.\n\n– Regjeringen er opptatt av å være en aktiv eier for å sikre fellesskapets interesser. Derfor stiller vi tydeligere forventninger til selskapene enn noen gang tidligere og hensynet til bærekraft, klima og natur er forsterket, sier næringsminister Jan Christian Vestre. @jcvestre. Se lenke i bio for å lese mer.

regjeringen
2022-10-20 13:24:45

Bruker du refleks? Nå går vi mot mørkere tider. Da er det livsviktig å huske refleks!\n\nVisste du at:\n✨Refleks gjør deg synlig på 140 – 400 meters hold.\n✨Uten refleks vil du først bli oppdaget på 25 – 30 meters hold.\n✨Du reduserer risikoen for ulykker med 80 prosent hvis du bruker refleks.\n✨Du trenger refleks selv om det er gatelys. Gatelys, lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.\n\nI forbindelse med #refleksdagen delte Sofia og Stellan ut reflekser til både store og små ved Bolteløkka skole i Oslo torsdag morgen.\n\n📸Frøydis Tornøe/Samferdselsdepartementet

regjeringen
2022-10-19 15:18:06

Talet på ukrainarar som har søkt om midlertidig kollektiv beskyttelse i Noreg i 2022 har denne veka passert 30 000. Aldri før har Noreg tatt imot så mange personar som søker beskyttelse i løpet av eitt år.\n\n– 30 000 ukrainske flyktningar har så langt kome til Noreg. Stor innsats er lagt ned for å ta imot dei og hjelpe dei i gang med liva deira her. Mange barn og vaksne har stilt opp både i vertskommunar for asylmottak og i kommunane som buset. Kommunar, frivillige, arbeidsgivarar og lokalsamfunn, skular, idrettslag og andre, har bidratt til å skape tryggheit, tilby tenester...

regjeringen
2022-10-14 14:57:08

I dag vedtok Kongen i statsråd å frede Henningsvær kulturmiljø i Vågan kommune. Henningsvær er eit av våre historisk viktigaste fiskevær og fortel ein viktig del av Noreg si historie. Kulturmiljøet er av nasjonal verdi og syner utviklinga frå rorvær til moderne fiskevær frå 1800-talet til i dag. Gratulerer!

Laster...
Laster...