Beta
Søket ga 632 treff.
regjeringen
2022-04-29 20:11:49

👩‍⚖️Regjeringen legger frem en proposisjon for @stortinget med forslag til midlertidige endringer i flere lover. Målet er å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger.\n \n📚For eksempel skal barn få skoletilbud så raskt som mulig. Regjeringen vil også gi kommunene større mulighet for å skaffe boliger raskere.\n \n✍🏼Alle endringene skal være midlertidige og oppheves senest 1. juli 2023. Hvis det blir behov for å videreføre enkelte forslag, vil dette vurderes og høres på nytt.\n \n👉🏽Les mer i lenken i bio. #ukraina

regjeringen
2022-04-27 12:41:27

– Årets søkertall viser at vi er på vei tilbake til normalen. Vi ser at mange søker seg til utdanninger som vil gi dem gode jobbutsikter når de er ferdige å studere. Så er det interessant å se at flere nettstudier er på topp i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. \n\n📚På topplista finner vi også tollstudiet, arkitekt, indøk, medisin, ledelse, politi og psykologi. \n\n🚂Blant fagskoleutdanningene er det størst konkurranse om plassene til lokomotivførerutdanningen.\n\n👩🏽‍🎓Les mer i lenken i bio.

regjeringen
2022-04-22 12:25:49

Mange barn har spørsmål om krigen i Ukraina. Statsministeren og kunnskapsministeren svarte på flere spørsmål under en pressekonferanse for barn denne uka. Se alle spørsmål og svar på regjeringen.no.

regjeringen
2022-04-21 15:55:29

21. april 2022 er det 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn.\n\nNå beklager regjeringen for at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter.\n\n– Denne unnskyldningen er viktig, ikke bare for å belyse den uretten som er begått, men også for alle de kampene som fortsatt gjenstår. Vårt mål er å bedre skeives levekår og psykiske helse. Vi skal gjennomgå og styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens. I tillegg vil vi forby konverteringsterapi, som utvilsomt har store skadevirkninger for dem som utsettes for det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

regjeringen
2022-04-20 17:25:36

Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter.\n\n21. april 2022 er det 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann.\n\n– 119 mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. De måtte gjennom rettsaker, domfellelse og soning. De møtte offentlig skam og fordømmelse. Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen...

regjeringen
2022-04-19 11:41:25

Husk søknadsfristen for høyere utdanning 20. april kl. 14💡 På nettsidene til samordna opptak\nkan du søke blant 1317 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 437 studier ved 23 fagskoler📚👩🏽‍🎓🏛

regjeringen
2022-04-15 10:33:57

👉Regjeringen vil styrke både forebygging og oppfølgingstilbud i ruspolitikken. \n🫶🏽Mennesker med rusproblemer skal leve verdige liv med meningsfull aktivitet. \n👉Både fysisk aktivitet og sosiale og arbeidsrettede aktiviteter har en viktig funksjon i dette arbeidet. Nå arbeider regjeringen med en ny stortingsmelding

regjeringen
2022-04-13 11:37:52

Nordisk genressurssenter bevarer de nordiske frøene på vegne av de nordiske landene🌱Målet er å bevare den store genetiske variasjonen og sikre trygg lagring🌱NordGen har åpnet et nytt kunnskapssenter slik at de kan fortsette arbeidet med å ta vare på genetisk materiale. Dette bidrar til å trygge matsikkerheten i Norden🌱\n\nMusikk: Clear Horizon (feat. Jacquire King, Spencer Thomson) – The K Club

regjeringen
2022-04-12 16:10:17

I dag er Bjørn Arild Gram (Sp) utnemt som forsvarsminister. Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er utnemnt som kommunal- og distriktsminister.

regjeringen
2022-04-10 11:05:05

I @rodekorsnorge er det 1.200 frivillige som gir ekstra trygghet og beredskap til deg i påsken - enten du er på fjellet eller hjemme. Vær forsiktig når du legger ut på tur, og ta vare på de rundt deg❤️\n\nGod påske!

regjeringen
2022-04-09 08:41:38

Snøskred kan skape farlige situasjoner på flere norske veier. Å utløse skred med helikopter kan gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet 🚁. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var denne uken med på en aksjon med skredutløsning sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune.

regjeringen
2022-04-08 16:44:10

Norge skal føre en energipolitikk som bidrar til trygghet, grønn omstilling og arbeidsplasser i en urolig tid.\n– Regjeringen ønsker å legge grunnlaget for en energipolitikk som skal gi rikelig og rimelig tilgang på kraft, videreføre en stabil olje- og gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel og bidra til lavere utslipp av klimagasser. Energipolitikken skal også legge til rette for nye næringer og et grønt industriløft for blant annet havvind, hydrogen og CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Terje Aasland\n \n🔗 Se lenke i bio for mer om regjeringens tilleggsmelding om energipolitikk.

regjeringen
2022-04-08 10:09:06

Te aven baxtalo tumaro djes – gratulerer med dagen! \nDen internasjonale romdagen blir markert 8. april. Bli kjent med Romano Kher, romane sitt hus i Oslo.\nRomano Kher er eit romsk kultur-og ressurssenter, som blir drive av Kirkens Bymisjon. @romano_kher \n@kirkensbymisjon

regjeringen
2022-04-07 20:11:05

Regjeringen ønsker mer oppmerksomhet på om kvinnehelse. Derfor vil regjeringen lage en strategi for kvinners helse som skal angi prioriterte satsingsområder og tiltak for bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinners helse i helsetjenesten. I tillegg øremerker regjeringen 20,5 millioner i året gjennom til forskning på kvinners helse og kjønnsperspektiver gjennom Forskningsrådet.

regjeringen
2022-04-07 15:40:08

Kripos skal bidra i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag. @kripos_ncis 

– Vi ser grusomme bilder fra de krigsrammede byene i Ukraina. Norge skal bidra til å kartlegge og etterforske mulige krigsforbrytelser slik at de ansvarlige kan stilles til ansvar, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).\n \nSe lenke i bio for mer info.

regjeringen
2022-04-05 21:45:15

🌎❗️Det er nå eller aldri, skriver FNs klimapanel #ipcc i sin siste rapport om klimaendringene verden står overfor og konsekvensene de har for oss.\n\n📄Klimapanelet har gjennomgått all relevant forskning som handler om klimatiltak i alle sektorer, og vurdert hvor mye utslipp som må kuttes og hva det koster.\n\n🆘Rapporten viser at de globale klimautslippene fortsetter å øke. Økningen må snu før 2025 hvis vi skal begrense oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader. Dette vil kreve enorm innsats. \n\n👉🏽Les mer i lenken i bio.

regjeringen
2022-04-05 18:10:15

Flere barn som har flyktet fra Ukraina begynner nå på norske skoler. De skal vi ta godt imot❤️\n\nPå Byskolen i Sandefjord har det startet fem nye ukrainske elever. Byskolen i Sandefjord har lang erfaring med å ta imot fremmedspråklige barn og barn fra krigsherjede områder. \n\nRegjeringen foreslår 50 millioner kroner til oversetting av læremidler og digitale ressurser til ukrainsk. I tillegg foreslås det 86,5 millioner kroner mer til skoler på grunn av at det kommer flere flyktninger.\n\n– Ukrainske barn og elever som kommer til Norge skal raskt komme inn i trygge gode skoler og barnehager. Nå sørger vi for at...

regjeringen
2022-04-02 17:20:30

– Vi styrker vår nasjonale forsvarsevne og trygghet. Samtidig setter vi norske kommuner i stand til å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger. Det vi legger fram er et kraftfullt signal til norske kommuner om at fellesskapet stiller opp. Dette er solidaritet i praksis. Vi skal sette kommunene våre i stand til å klare denne jobben. Det vil kreve mer av barnehagene, skolene, helsevesenet, frivilligheten og på mange andre områder, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

regjeringen
2022-03-31 15:40:05

Statsminister @jonasgahrs hadde torsdag formiddag en times telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.\n\n– Russlands invasjon i Ukraina er et brutalt angrep på et fritt land og et uskyldig folk som nå utsettes for ufattelige lidelser. Jeg ba presidenten innstendig om å avslutte krigshandlingene i Ukraina, trekke de russiske styrkene ut og sikre humanitær tilgang. Jeg understreket spesielt at sivilbefolkningen i Mariupol må få humanitær tilgang og at krigen må få en forhandlet løsning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.\n\n📲Les hele saken i lenke i bio.

regjeringen
2022-03-28 13:25:42

Søndag 27. mars besøkte statsministeren øvinga Cold Response 2022. Her er 30.000 soldatar frå 27 land og ei rekkje sivile etatar samla. Øvinga har vore planlagt lenge, og der øver Noreg på å forsvare landet mot ytre trugslar.\n\nStatsministeren starta besøket sitt hos Hæren. Der fikk han ei orientering om rolla til Nasjonalt landoperasjonssenter. Deretter besøkte han Artilleribataljonen og fregatten Thor Heyerdahl. Etter det blei det omvisning på feltsjukehuset til sanitetsbataljonen før dagen blei avslutta hos dei amerikanske styrkane i nærområdet, US Marine Corps.\n\n– Noreg har ein lang tradisjon som vertskap for større allierte og multinasjonale militære øvingar i eit krevjande...

Laster...
Laster...