Beta
Søket ga 479 treff.
Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:50:12

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til polarforskningsprogrammet GoNorth i 2022. Midlene skal brukes til å dekke deler av kostnadene ved forskningstokt til Polhavet neste år. #statsbudsjettet \n\nhttps://t.co/cc0w4ayaUg

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:49:38

Regjeringen vil øke det maksimale nivået i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk til 220 000 kroner per sysselsatt, og bevilger over 2,2 milliarder kroner til ordningen. #statsbudsjettet \n\nhttps://t.co/Jrdpec2cn8

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:48:56

Regjeringen foreslår å styrke næringstiltak i fiskeriene i 2022 med 3 millioner kroner, og vil sette av totalt 15 millioner kroner. #statsbudsjettet https://t.co/TJwFX2282J

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:47:25

Regjeringen prioriterer penger i budsjettet for 2022 til å sette fart på arbeidet med å planlegge utbedringer i innseilingen og havnebassenget i Andenes havn. #statsbudsjettet \n\nhttps://t.co/XlNDqfMQNi

Kamzy Gunaratnam
2021-11-08 13:12:10

RT @norskfolkehjelp: Full momskompensasjon betyr veldig mye for frivilligheten i Norge @Regjeringen @Trettebergstuen \n #statsbudsjettet

AnetteTrettebergst.
2021-11-08 13:01:22

RT @norskfolkehjelp: Full momskompensasjon betyr veldig mye for frivilligheten i Norge @Regjeringen @Trettebergstuen #statsbudsjettet

Kommunal- og moddep
2021-11-08 12:45:21

– Vi vil legge til rette for gode tjenester nær folk, flere arbeidsplasser og god infrastruktur i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister @Bjornarildgram I #statsbudsjettet tar regjeringen Norge i en ny og mer rettferdig retning. https://t.co/y3tYVxQMXl

Olje- og energidep
2021-11-08 12:43:48

I tilleggsnummeret til #statsbudsjettet 2022 foreslår regjeringa 60 millionar kr meir til flaum- og skredsikring i @NVE 💰⬇️https://t.co/vB5iTXPWki

Olje- og energidep
2021-11-08 12:42:02

I tilleggsnummeret til #statsbudsjettet 2022 foreslår regjeringen om lag 8 millioner kr i øke midler til satsingen på hydrogen💰⬇️ https://t.co/ejXEPJmeyV

Helse- og omsorgsdep
2021-11-08 12:29:54

– Mange barn og unge med alvorlige og langvarige problemer har behov for oppfølging fra flere tjenester samtidig. Vi må gjøre hjelpen mer tilgjengelig og mindre oppstykket, sier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol: https://t.co/kcXkNvuwbb #statsbudsjettet https://t.co/0rjTVMWtYO

Olje- og energidep
2021-11-08 12:05:06

I tilleggsnummeret til #statsbudsjettet 2022 foreslår regjeringa å gi 10 millionar kr i auka løyvingar til satsinga på havvind ⬇️https://t.co/RlYSmCmbLq

Karin Andersen
2021-10-13 20:42:46

RT @Alltid_uansett: Hvor mye penger har dere satt av i #statsbudsjettet dere la fram i går til at kontaktlærerne skulle få mer tid til og ressurser å følge opp kartleggingen, @gurimelby? https://t.co/wkCtQlLftM

Justisdepartementet
2021-10-13 10:48:13

I #statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 68,2 millioner kroner til 55 politiårsverk: https://t.co/vYKHq5GrU2

Justisdepartementet
2021-10-13 10:47:01

I #statsbudsjettet foreslår regjeringen å redusere gebyrer under politiet og domstolene som er priset for høyt med 101,7 millioner kroner i 2022. Flere av gebyrene er høyere enn det det koster å behandle en søknad:https://t.co/qfo3J9N3ud

Karin Andersen
2021-10-13 10:10:37

RT @FredrikGMyhre: Oslofjorden sliter som aldri før. Dyreliv & viktige leveområder er mange steder nesten helt borte. Å kun sette av 10 mill kr i #statsbudsjettet til tiltak for å bedre situasjonen er en start, men likevel en sterkt mangelfull medisinering av en syk fjord. #GrønnRegjeringsplattform https://t.co/rZhzSmjjZ1

Knut Arild Hareide
2021-10-12 20:32:08

RT @eriklun: 3,8 milliarder mer i utviklingshjelp bidrar til å sette samfunn og enkeltmennesker i stand til å løfte seg selv ut av fattigdom. Godt levert, @dagiulstein, og er trygg på at @jonasgahrstore og den nye utviklingsministeren tar ballen videre. #statsbudsjettet

Karin Andersen
2021-10-12 16:04:55

RT @SABIMAnorge: #statsbudsjettet #naturkampen "De håpløst lave bevilgningene til å ta vare på natur, understreker nok en gang at den sitte…

Samferdselsdep
2021-10-12 15:13:40

- Trygge skulevegar og nærmiljø er viktig for barn og unge. Det gjer òg at fleire foreldre lar bilen stå fordi det er trygt å sykle eller gå. Derfor aukar vi midlane til trafikktryggleik, seier @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/qGGOFM9Zwk

Samferdselsdep
2021-10-12 15:09:37

- Vi er avhengige av vegane våre. Derfor må dei vere trygge, både fordi vi tek vare på dei og fordi vi bygger nytt. Samstundes jobbar vi for at byane våre blir grønare, seier @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/5zGVWMJg12

BFD
2021-10-12 14:49:19

I januar 2022 blir barnevernsreforma sett i kraft. I #statsbudsjettet føreslår regjeringa 1,3 milliardar kroner i overføringar frå staten til kommunane i samband med reforma. Les meir👇🏻\nhttps://t.co/grsZAwN3tP

Laster...
Laster...