Beta
Søket ga 483 treff.
Kari Elisabeth Kaski
2021-11-29 17:45:33

RT @stineakre: Stortinget ber regjeringen IKKE utlyse en ny ordinær konsesjonsrunde (26.konsesjonsrunde) på norsk sokkel i 2022 #statsbudsjettet #stoppleting #nykurs @SVparti @kariekas #grønneskifte

Karin Andersen
2021-11-29 17:14:37

RT @stineakre: Brillestøtten er tilbake! Gratis halvdagsplass for 1.klassinger på SFO er en start! Første steg på tannhelsereform! #statsbudsjettet @SVparti @SV_Karin

BFD
2021-11-08 16:22:51

I tilleggsnummeret til #statsbudsjettet 2022 føreslår regjeringa 100 mill. kr til å styrkje og omstille institusjonstilbodet i barnevernet. Målet er å auke bruken av offentlege og ideelle leverandørar, og redusere behovet for enkeltkjøp frå kommersielle. https://t.co/A6yBVwlYS5

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:51:23

Regjeringen vil øke bevilgningen til BarentsWatch med 10 millioner i budsjettet for 2022. #statsbudsjettet \n\nhttps://t.co/HtGHbg5xwC

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:50:12

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til polarforskningsprogrammet GoNorth i 2022. Midlene skal brukes til å dekke deler av kostnadene ved forskningstokt til Polhavet neste år. #statsbudsjettet \n\nhttps://t.co/cc0w4ayaUg

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:49:38

Regjeringen vil øke det maksimale nivået i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk til 220 000 kroner per sysselsatt, og bevilger over 2,2 milliarder kroner til ordningen. #statsbudsjettet \n\nhttps://t.co/Jrdpec2cn8

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:48:56

Regjeringen foreslår å styrke næringstiltak i fiskeriene i 2022 med 3 millioner kroner, og vil sette av totalt 15 millioner kroner. #statsbudsjettet https://t.co/TJwFX2282J

Nærings&fiskeridep
2021-11-08 14:47:25

Regjeringen prioriterer penger i budsjettet for 2022 til å sette fart på arbeidet med å planlegge utbedringer i innseilingen og havnebassenget i Andenes havn. #statsbudsjettet \n\nhttps://t.co/XlNDqfMQNi

Kamzy Gunaratnam
2021-11-08 13:12:10

RT @norskfolkehjelp: Full momskompensasjon betyr veldig mye for frivilligheten i Norge @Regjeringen @Trettebergstuen \n #statsbudsjettet

AnetteTrettebergst.
2021-11-08 13:01:22

RT @norskfolkehjelp: Full momskompensasjon betyr veldig mye for frivilligheten i Norge @Regjeringen @Trettebergstuen #statsbudsjettet

Kommunal- og moddep
2021-11-08 12:45:21

– Vi vil legge til rette for gode tjenester nær folk, flere arbeidsplasser og god infrastruktur i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister @Bjornarildgram I #statsbudsjettet tar regjeringen Norge i en ny og mer rettferdig retning. https://t.co/y3tYVxQMXl

Olje- og energidep
2021-11-08 12:43:48

I tilleggsnummeret til #statsbudsjettet 2022 foreslår regjeringa 60 millionar kr meir til flaum- og skredsikring i @NVE 💰⬇️https://t.co/vB5iTXPWki

Olje- og energidep
2021-11-08 12:42:02

I tilleggsnummeret til #statsbudsjettet 2022 foreslår regjeringen om lag 8 millioner kr i øke midler til satsingen på hydrogen💰⬇️ https://t.co/ejXEPJmeyV

Helse- og omsorgsdep
2021-11-08 12:29:54

– Mange barn og unge med alvorlige og langvarige problemer har behov for oppfølging fra flere tjenester samtidig. Vi må gjøre hjelpen mer tilgjengelig og mindre oppstykket, sier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol: https://t.co/kcXkNvuwbb #statsbudsjettet https://t.co/0rjTVMWtYO

Olje- og energidep
2021-11-08 12:05:06

I tilleggsnummeret til #statsbudsjettet 2022 foreslår regjeringa å gi 10 millionar kr i auka løyvingar til satsinga på havvind ⬇️https://t.co/RlYSmCmbLq

Karin Andersen
2021-10-13 20:42:46

RT @Alltid_uansett: Hvor mye penger har dere satt av i #statsbudsjettet dere la fram i går til at kontaktlærerne skulle få mer tid til og ressurser å følge opp kartleggingen, @gurimelby? https://t.co/wkCtQlLftM

Justisdepartementet
2021-10-13 10:48:13

I #statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 68,2 millioner kroner til 55 politiårsverk: https://t.co/vYKHq5GrU2

Justisdepartementet
2021-10-13 10:47:01

I #statsbudsjettet foreslår regjeringen å redusere gebyrer under politiet og domstolene som er priset for høyt med 101,7 millioner kroner i 2022. Flere av gebyrene er høyere enn det det koster å behandle en søknad:https://t.co/qfo3J9N3ud

Karin Andersen
2021-10-13 10:10:37

RT @FredrikGMyhre: Oslofjorden sliter som aldri før. Dyreliv & viktige leveområder er mange steder nesten helt borte. Å kun sette av 10 mill kr i #statsbudsjettet til tiltak for å bedre situasjonen er en start, men likevel en sterkt mangelfull medisinering av en syk fjord. #GrønnRegjeringsplattform https://t.co/rZhzSmjjZ1

Knut Arild Hareide
2021-10-12 20:32:08

RT @eriklun: 3,8 milliarder mer i utviklingshjelp bidrar til å sette samfunn og enkeltmennesker i stand til å løfte seg selv ut av fattigdom. Godt levert, @dagiulstein, og er trygg på at @jonasgahrstore og den nye utviklingsministeren tar ballen videre. #statsbudsjettet

Laster...
Laster...