Beta
Søket ga 604 treff.

Å bli foreldre er ikke alltid det enkleste for parforholdet! Da kan det være greit å se de nye filmene på foreldrehverdag.no og vite at det blir bedre. Foreldrehverdag - tips til deg som har barn Familievernet

Hos barn ser ein stort sett plager gjennom endring i åtferd. Endra søvnmønster, dårlegare resultat på skulen, og om barnet ditt blir meir engsteleg kan tyde på at noko er galt. NRK Super viser deg nokre av signala som kan tyde på at eit born har det vanskeleg.

Er du mellom 13 og 25 år? Då vil ungdomsminister Linda Hofstad Helleland høyre frå deg! Den siste veka har nesten 500 unge svart på spørjeundersøkinga om korleis det er å vere ung i dag. Send oss dine innspel på ung.no.

Flere og flere barn oppgir at de sliter psykisk. Barn lærer mye om hvordan ta vare på kroppen og den fysiske helsen, men hva vet de egentlig om sin psykiske helse? Denne uken setter NRK Super fokus på dette viktige temaet.

Antall anmeldelser om hatkriminalitet er mer enn doblet på seks år. Regjeringen tar dette på alvor og løfter arbeidet med å bekjempe hatytringer og hatkriminalitet. I dag har Linda Hofstad Helleland og justisminister Tor Mikkel Wara fått gode innspill fra organisasjoner og etater om hvor innsatsen bør styrkes. Justis- og beredskapsdepartementet, Stopp hatprat

Familievernet er et gratis tilbud som mange flere burde benytte seg av! Se intervjuet med Marthe og Håvard om deres erfaringer med familievernet ❤️

Gratulerer til Aziz Ur Rehman, med prisen for Årets Forbilde 2018. Han er et forbilde for barn og unge gjennom sitt frivillige arbeid for minoriteter på ulike arenaer, som på Mangfoldshuset Mortensrud og i Radio Voice of Oslo. På denne måten er Aziz med på å fremme dialog, likestilling og integrering. Bufdir

I dag la regjeringen frem integreringsstrategien. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt. Les strategien her: bit.ly/2yEIhq5

Gratulerer til Jenter og teknologi med gjeve priser i Global Best Awards! Veldig spennende at dette partnerskapet for å få flere jenter inn i teknologiutdanninger også blir lagt merke til i utlandet 👏👏👏 NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

At ungdom bidrar med innspill og forslag som angår deres egen framtid, er utrolig viktig, mener barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. 24.oktober er FN-dagen, og i dag besøkte hun Askerkonferansen i Asker kommune sammen med statsminister Erna Solberg. FNs bærekraftsmål var tema, og de fikk være med på workshop om bærekraftsmålene og utdanning i nye Asker kommune. Iben og Kristine var vertene til Linda Hoftstad Helleland.

Mille Caroline Høeg har vært leder for en dag, og fått prøve på hvordan det er å være barne- og likestillingsminister. Å heie frem ledertalenter som Mille er viktig – ikke minst når vi vet at vi trenger flere kvinner i toppledelsen i norsk næringsliv. Ungt Entreprenørskap Norge

I dag arrangerer barne- og likestillingsministeren seminar om norsk barnevern sett med internasjonale øyne. Målet er å få fram hva som kjennetegner norsk barnevern og hvilke styrker og forbedringspunkter som finnes. Du kan se programmet og følge seminaret direkte på regjeringen.no.

Også nyfødde babyar har språk! Foreldrehverdag - tips til deg som har barn har laga ein kort video som skal hjelpe foreldre å forstå babyen betre og gjere det lettare å tolke og reagere signala den kommuniserer. Sjå heile filmen her: youtube.com/watch?v=EwObZzNJRMY

Er du interessert i korleis økonomiske overføringar og andre tiltak påverkar barnefamiliane og samfunnsutviklinga? BLD søkjer no ny avdelingsdirektør til seksjon for familiepolitikk og overføringar til barnefamiliane. Søknadsfristen er 23. oktober. Les meir om denne og andre spennande stillingar her: regjeringen.no/no/aktuelt/stillinger/id468677/ Foto: Johnér

Hva synes du om skissen til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier og blogger? Hvordan kan retningslinjene bli bedre og hva skal til for at bloggbransjen selv skal begynne å følge dem? Vi sender fra diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress kl. 15.00.

Disse tre er tidleg oppe i dag for å diskutere retningslinjer mot #kroppspress på God morgen Norge, TV 2. Vi sender diskusjonsmøtet med bloggarar, ungdommar og nettverk frå Ingensteds direkte her på Facebook og på regjeringa.no frå klokka 15:00. Kristin Gjelsvik Cornelia Grimsmo Linda Hofstad Helleland

Har du lyst på ein ekstra meiningsfull søndagsaktivitet? Gjer som barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og gå med bøsse for #nrktvaksjonen og Kirkens Bymisjon! Du kan melde deg på blimed.no #mindrealenesammen Kirkens Bymisjon, Skattkammeret Oslo

– Barn som veks opp i låginntektsfamiliar skal få god omsorg, bu trygt, kunne etablere stabile venskap i oppveksten, ha håp og føle seg verdifulle i samfunnet. Derfor satsar regjeringa på inkluderande tiltak, seier barneminister Linda Hofstad Helleland (H). #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2NrX1gF

Vi trenger flere menn i lærer- og omsorgsyrkene og flere kvinner i teknologiyrkene. Regjeringen styrker arbeidet med å få flere til å velge utradisjonelle yrker. #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2NrVUxv

Regjeringen vil styrke barnevernet i Oslo kommune med 10 millioner kroner i #statsbudsjettet for at de bedre kan følge opp ungdom i kriminelle miljøer. Les mer: bit.ly/2RAnQ5j

Laster...
Laster...