Beta
Søket ga 595 treff.

At ungdom bidrar med innspill og forslag som angår deres egen framtid, er utrolig viktig, mener barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. 24.oktober er FN-dagen, og i dag besøkte hun Askerkonferansen i Asker kommune sammen med statsminister Erna Solberg. FNs bærekraftsmål var tema, og de fikk være med på workshop om bærekraftsmålene og utdanning i nye Asker kommune. Iben og Kristine var vertene til Linda Hoftstad Helleland.

Mille Caroline Høeg har vært leder for en dag, og fått prøve på hvordan det er å være barne- og likestillingsminister. Å heie frem ledertalenter som Mille er viktig – ikke minst når vi vet at vi trenger flere kvinner i toppledelsen i norsk næringsliv. Ungt Entreprenørskap Norge

I dag arrangerer barne- og likestillingsministeren seminar om norsk barnevern sett med internasjonale øyne. Målet er å få fram hva som kjennetegner norsk barnevern og hvilke styrker og forbedringspunkter som finnes. Du kan se programmet og følge seminaret direkte på regjeringen.no.

Også nyfødde babyar har språk! Foreldrehverdag - tips til deg som har barn har laga ein kort video som skal hjelpe foreldre å forstå babyen betre og gjere det lettare å tolke og reagere signala den kommuniserer. Sjå heile filmen her: youtube.com/watch?v=EwObZzNJRMY

Er du interessert i korleis økonomiske overføringar og andre tiltak påverkar barnefamiliane og samfunnsutviklinga? BLD søkjer no ny avdelingsdirektør til seksjon for familiepolitikk og overføringar til barnefamiliane. Søknadsfristen er 23. oktober. Les meir om denne og andre spennande stillingar her: regjeringen.no/no/aktuelt/stillinger/id468677/ Foto: Johnér

Hva synes du om skissen til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier og blogger? Hvordan kan retningslinjene bli bedre og hva skal til for at bloggbransjen selv skal begynne å følge dem? Vi sender fra diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress kl. 15.00.

Disse tre er tidleg oppe i dag for å diskutere retningslinjer mot #kroppspress på God morgen Norge, TV 2. Vi sender diskusjonsmøtet med bloggarar, ungdommar og nettverk frå Ingensteds direkte her på Facebook og på regjeringa.no frå klokka 15:00. Kristin Gjelsvik Cornelia Grimsmo Linda Hofstad Helleland

Har du lyst på ein ekstra meiningsfull søndagsaktivitet? Gjer som barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og gå med bøsse for #nrktvaksjonen og Kirkens Bymisjon! Du kan melde deg på blimed.no #mindrealenesammen Kirkens Bymisjon, Skattkammeret Oslo

– Barn som veks opp i låginntektsfamiliar skal få god omsorg, bu trygt, kunne etablere stabile venskap i oppveksten, ha håp og føle seg verdifulle i samfunnet. Derfor satsar regjeringa på inkluderande tiltak, seier barneminister Linda Hofstad Helleland (H). #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2NrX1gF

Vi trenger flere menn i lærer- og omsorgsyrkene og flere kvinner i teknologiyrkene. Regjeringen styrker arbeidet med å få flere til å velge utradisjonelle yrker. #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2NrVUxv

Regjeringen vil styrke barnevernet i Oslo kommune med 10 millioner kroner i #statsbudsjettet for at de bedre kan følge opp ungdom i kriminelle miljøer. Les mer: bit.ly/2RAnQ5j

Barn og unge er aktive på sosiale medier, blogger og i spill. Bloggere bruker seg selv som reklameplakater og for unge kan det være vanskelig å forstå forskjellen på hva som er reklame og ikke. Regjeringen vil styrke Forbrukertilsynets arbeid med tilsyn og veiledning på digitale medier med 6 millioner kroner. #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2QBIfFN

Vær raus – ikke taus. Gi dem du møter en litt bedre dag. I stedet for å snu ryggen til naboen som aldri hilser og aldri vasker trappa – vær raus – og hils og si hei. I stedet for å riste på hodet over ideen til kollegaen som sjelden sier noe – vær raus – og nikk og si at den er interessant. I stedet for å like den stygge Facebook-kommentaren på bildet til jenta i klassen – vær raus – og gi henne en tommel opp. I stedet for å være misfornøyd med nesa di – vær raus...

I dag må barnevernsansatte sende saksdokumenter i posten og de må forholde seg til tungvinte systemer som stjeler tid. Regjeringen foreslår 30 millioner kroner i #statsbudsjettet til et digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi de ansatte bedre støtte i arbeidet og mer tid til å følge opp hvert enkelt barn og familie. Les mer: bit.ly/2E5ho3z

For ofte blir vald og overgrep mot barn avdekt altfor seint. Vi må gjere meir for å beskytte barn. Regjeringa prioriterer derfor tidleg innsats og førebygging retta inn mot foreldre og tilsette i mellom anna skule og barnehage #statsbudsjettet Les meir: bit.ly/2E2PJAA

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og friheten til å skape sin egen framtid som alle andre. Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen mot barnefattigdom til rekordhøye 292 millioner kroner. Dette skal bidra til at flere barn skal kunne være med på ferie- og fritidsaktiviteter #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2NrX1gF

Gratulerer Nadia Murad og Denis Mukwege med Nobels fredspris! Begge prisvinnerne har satt seksualisert vold og kvinners lidelser i konflikt høyt på den internasjonale dagsorden. Dr. Mukweges arbeid på Panzi-sykehuset i Kongo har gått langt utover medisinsk oppfølging av ofre for seksualisert vold, og bidratt til å styrke kvinners rettigheter. Nadia Murad har blitt en av de fremste talspersonene for jesidi-kvinnenes sak, etter måneder i ISIL-fangenskap.

Bufdir

"Barnevernsreformen vil flytte ansvaret for barnevernstjenesten nærmere de det gjelder, nemlig barna og familiene, og så vil det bidra til at barnevernet kan samarbeide enda bedre med andre tjenester i kommunene", sa statssekretær Tom Erlend Skaug i Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) på vår konferanse om barnevernsreformen i dag.

Det er #ikkegreit å dele andres nakenbilder. Det kan dessuten straffes med bøter og fengsel. Sjekk ut kampanjen til ung.no/ikkegreit og les deg opp på hva som er greit og #ikkegreit når det gjelder nakenbilder.

Nå heter det ikke lenger helsesøster, men helsesykepleier. Den nye tittelen skal forhåpentligvis få flere menn til å velge denne retningen og flere gutter til å oppsøke helsestasjonen. bit.ly/2xb0TfU Norsk Sykepleierforbund Helsestasjon for gutter

Laster...
Laster...