Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Er du interessert i korleis økonomiske overføringar og andre tiltak påverkar barnefamiliane og samfunnsutviklinga? BLD søkjer no ny avdelingsdirektør til seksjon for familiepolitikk og overføringar til barnefamiliane. Søknadsfristen er 23. oktober. Les meir om denne og andre spennande stillingar her: regjeringen.no/no/aktuelt/stillinger/id468677/ Foto: Johnér

Postet:
2018-10-17 13:17:00