Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hva synes du om skissen til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier og blogger? Hvordan kan retningslinjene bli bedre og hva skal til for at bloggbransjen selv skal begynne å følge dem? Vi sender fra diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress kl. 15.00.

Postet:
2018-10-16 15:00:10

Delt innhold:
Diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress