Beta
Søket ga 327 treff.
Jon-Ivar Nygård
2023-09-25 19:44:07

Regjeringen innfører ny veinormal som gir mer vei for pengene og som sparer natur og klimagassutslipp. Konkret gjør vi følgende:\n✅ 2/3-felt vei kan brukes opp til 15000 i ÅDT\n✅ Innslagspunkt for vanlig firefelt vei endres ikke\n✅ Sikre gjenbruk av vei ved å åpne for lavere fart\n✅ Smal firefelt vei forbeholdes høyere trafikktall

Jon-Ivar Nygård
2023-09-25 11:25:06
Jonas Gahr Støre taler til landsstyremøte – Den politiske situasjonen
Jon-Ivar Nygård
2023-09-22 10:12:25

Deltar på EUs uformelle transportministermøte i Barcelona. Tema for møtet er sosial samhørighet, hvordan transport skal være tilgjengelig for alle og hvordan landene og distrikt bindes sammen. Jeg snakker blant annet om handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren og vår politikk for å gjøre ferjer og fly billigere for folk langs kysten og i distriktene 🇳🇴🇪🇺🇪🇸\nPresidencia española del Consejo de la UE

Jon-Ivar Nygård
2023-09-17 19:04:59

Trygge og gode sjåfører er helt avgjørende for at både folk og varer skal komme trygt fram. 🚛🚌

Jon-Ivar Nygård
2023-09-11 14:54:57
Jonas Gahr Støre stemmer
Jon-Ivar Nygård
2023-09-05 10:55:19

Et historisk løft for alle familier som har barn i barnehagen!🧒👦\n\nFra 1. august 2024 reduseres maksprisen i barnehagen fra 3000 til 2000 kroner i måneden. En barnefamilie med to barn vil kunne spare nesten 34 000 kroner hvert år, sammenlignet med 2021.\n\nPrisen senkes ytterligere 500 kroner for de som bor i de mest spredtbygde kommunene (kommunegruppe 5 og 6).

Jon-Ivar Nygård
2023-09-04 22:35:12

Regjeringen vil hjelpe togselskapene med å håndtere følgene av ekstremværet Hans.

Jon-Ivar Nygård
2023-09-04 19:52:23

Regjeringen jobber med å gjøre fellesprosjektet mellom bane og vei på strekningen Arna-Stanghelle klart for oppstart 🛤️🛣️🌹🍀

Jon-Ivar Nygård
2023-09-03 21:02:11
To myter om private i velferda

Det er ikkje alt Høgre seier om private aktørar i velferda som er så lett å tru på.

Jon-Ivar Nygård
2023-09-03 13:56:51
Jon-Ivar Nygård's cover photo
Jon-Ivar Nygård
2023-08-30 16:45:07

Dette er bra. Viktig for kvaliteten i omsorgen og for at folk skal ha en jobb å leve av. Politikk virker 💪🏼🌹

Jon-Ivar Nygård
2023-08-30 13:15:16
Kraftig økning i heltidsstillinger

Det lyses ut nesten dobbelt så mange heltidsstillinger for helsefagarbeidere etter at regjeringen endret arbeidsmiljøloven, sier tall fra Fagforbundet. Det handler om verdighet for de ansatte og trygghet for våre eldre, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jon-Ivar Nygård
2023-08-19 16:14:33

I Plankebyen stemmer vi på @fredrikstadarbeiderparti og ordfører @sirimartinsen77 🌹🌹🌹

Jon-Ivar Nygård
2023-08-17 13:45:09

VI GJENNOMFØRER FERJELØFTET🌹🍀

Jon-Ivar Nygård
2023-08-16 14:26:12

Arendalsuka er hektisk. Ferdig med debatt vedlikehold av jernbane, bærekraftig luftfart og ny Nasjonal tranportplan 🛤️🚆🛩️🛣️🚚🚍🚲🚶‍♀️⛴️

Jon-Ivar Nygård
2023-08-16 10:44:32

REGJERINGA LEVERER PÅ FERJELØFTET.\n\nI dag er en merkedag for folk som er avhengige av ferja. Regjeringa leverer på ferjeløftet. Vi har kuttet prisene på ferja med 50% og gjort samband med få reisende og til veiløse samfunn gratis. Dette gjør hverdagen til de som er avhengig av ferja litt enklere og man sitter igjen med litt mer i lommeboka. \n\nBildet er sammen med glade partifeller foran ferja Sjernarøy som trafikkerer Søvik – Austbø – Herøy - Brasøy. Den blir gratis fra 16. august🥳

Jon-Ivar Nygård
2023-08-15 19:33:18

I dag var jeg i Innlandet for å se på skadene på Randklev jernbanebru i Ringebu og på flom- og skredpreget vei på E6 i Sør-Fron, og for å møte etatene våre, næringslivet og de lokale politikerne. - Jeg er imponert over den lokale innsatsen til både etatene våre, lokale myndigheter, entreprenører og dugnadsånden til de som bor her for å få ryddet området. Jeg har selvsagt full forståelse for at mange ønsker å få vei- og jernbanetilbudet tilbake til normalen.

Jon-Ivar Nygård
2023-08-15 13:23:11

Godt å se at valgkamp virker 👍🏼🌹

Jon-Ivar Nygård
2023-08-14 14:18:39

Du kan også følge på Instagram for å se mer.

Jon-Ivar Nygård
2023-08-13 14:40:41

Et innlegg verd lese!

Laster...
Laster...