Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Deltar på EUs uformelle transportministermøte i Barcelona. Tema for møtet er sosial samhørighet, hvordan transport skal være tilgjengelig for alle og hvordan landene og distrikt bindes sammen. Jeg snakker blant annet om handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren og vår politikk for å gjøre ferjer og fly billigere for folk langs kysten og i distriktene 🇳🇴🇪🇺🇪🇸\nPresidencia española del Consejo de la UE

Postet:
2023-09-22 10:12:25

Delt innhold:
Photos from Jon-Ivar Nygård's post