Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Regjeringen innfører ny veinormal som gir mer vei for pengene og som sparer natur og klimagassutslipp. Konkret gjør vi følgende:\n✅ 2/3-felt vei kan brukes opp til 15000 i ÅDT\n✅ Innslagspunkt for vanlig firefelt vei endres ikke\n✅ Sikre gjenbruk av vei ved å åpne for lavere fart\n✅ Smal firefelt vei forbeholdes høyere trafikktall

Postet:
2023-09-25 19:44:07

Delt innhold:
Regjeringen innfører ny veinormal som gir mer vei for pengene og som sparer natur og klimagassutslipp. Konkret gjør vi følgende:\n✅ 2/3-felt vei kan brukes opp til 15000 i ÅDT\n✅ Innslagspunkt for vanlig firefelt vei endres ikke\n✅ Sikre gjenbruk av vei ved å åpne for lavere fart\n✅ Smal firefelt vei forbeholdes høyere trafikktall