Beta
Søket ga 1068 treff.
Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 10:51:11

Statsbudsjettet 2024: Norge vil fortsette å ta imot pasienter fra Ukraina: https://t.co/Vv8DmPZBDO

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 10:50:32

Statsbudsjettet 2024: 104 millionar kroner til helse- og omsorgsforsking i kommunane: https://t.co/cg3fILkGiP

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:51:02

Statsbudsjettet 2024: Som ei direkte oppfølging av det nyleg framlagde vegkartet for helsenæringa foreslår regjeringa ei løyving på over 150 millionar kroner til fleire tiltak retta mot helsenæringa: https://t.co/RRaRv0j1P7

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:18:55

Statsbudsjettet 2024: Satsing på fagfolkene i vår felles helsetjeneste: https://t.co/k57czapgYH

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:18:20

Statsbudsjettet 2024: Regjeringa vil gi gravide gratis kikhostevaksine: https://t.co/7Kai5poaJX

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:17:45

Statsbudsjettet 2024: Oppretter flere utdanningsstillinger for å løse fastlegekrisen: https://t.co/DXKn36hXnV

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:17:07

Statsbudsjettet 2024: Startskot for utprøving av digitalt helsekort for gravide, ei ny helseteknologiordning og satsing på digitale fellesløysingar: https://t.co/yJen6TusQ6

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:14:29

Statsbudsjettet 2024: Auka tilskot til heildøgns omsorgsplassar: https://t.co/mkxQVVWwfB

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:13:12

Statsbudsjettet 2024: Regjeringen styrker satsingen på psykisk helse og rus med 360 millioner: https://t.co/XNPLM8mdDE

Helse- og omsorgsdep
2023-10-06 09:11:55

Statsbudsjettet 2024: Foreslår en bevilgningsøkning til sykehusene på 2,2 milliarder – ventetidene skal ned: https://t.co/alg3Y7Ku3s

Helse- og omsorgsdep
2023-09-28 12:54:08

– Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Jeg er derfor fornøyd med at det nå kommer på plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene, sier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol . https://t.co/XA9TwlBUgQ

Helse- og omsorgsdep
2023-09-25 12:16:57

#UNGA Helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol deltok på høynivåmøtet om bekjempelse av tuberkulose, og fremhevet at solide helsesystemer er nødvendig for tilgang på grunnleggende tjenester – også mot tuberkulose. https://t.co/4RCN4ubi3c https://t.co/fRFxBlugcg

Helse- og omsorgsdep
2023-09-22 15:48:14

@ingvildkjerkol hadde samtale med @DrTedros på #UNGA. De diskutert blant annet finansiering av @WHO, prioritering av oppgaver og betydningen av universell helsedekning. https://t.co/VTXXiIKFWL

Helse- og omsorgsdep
2023-09-22 09:56:44

– Mange kjenner igjen løsningen fra da vi tok koronatest på teststasjon og fikk prøvesvaret på Helsenorge. Det var en effektiv måte å dele informasjon mellom pasient, laboratorium og leger. Sånne løsninger skal vi ha flere av fremover, sier @ingvildkjerkol https://t.co/HdDBvSYamk

Helse- og omsorgsdep
2023-09-21 13:50:20

#UNGA Helse- og omsorgsminister @IngvildKjerkol holdt innlegg på paneldebatt om pandemiberedskap. Hun vektla blant annet internasjonalt samarbeid og hvordan vi må inkludere universitets- og høyskolesektoren, leverandører og frivillige. https://t.co/CQ2BKazCs6

Helse- og omsorgsdep
2023-09-20 10:47:09

Prosjekter og tjenester i helsesektoren både i Norge og i EU kan nå vurdere bruk av amerikanske skyløsninger på lik linje med europeiske. https://t.co/NiEmoKzgfE

Helse- og omsorgsdep
2023-09-20 07:39:19

@ingvildkjerkol og den franske helseministeren @aur_rousseau på #UNGA. De diskuterte felles utfordringer knyttet til helsepersonell og kompetanse, og snakket om hvordan vi er avhengige av oppgavedeling, god organisering og digitalisering. https://t.co/P1P7Ipe8it

Helse- og omsorgsdep
2023-09-15 12:21:29

– Flere oppgir at de trenger helsehjelp for sine psykiske plager og lidelser. Regjeringen vil at flere skal få hjelp. En av utfordringene er hvordan helsehjelpen er organisert, sier @ingvildkjerkol. https://t.co/lAoW0EG62J

Helse- og omsorgsdep
2023-09-08 12:22:06

Regjeringa opnar opp for at utvalde kommunar kan dele informasjon frå journalar innanfor i kommunen, ved hjelp av Norsk helsenett 👇🏾 https://t.co/MzJ0fkwAFa

Helse- og omsorgsdep
2023-09-08 09:44:44

@Ingvildkjerkol met the Minister of Health in Ukraine, @ViktorLiashko, at a video meeting with other European health ministers this week: - Let me reiterate that 🇳🇴will stand firmly with 🇺🇦 for as long as it takes, she said. https://t.co/QWUNNW5gk3

Laster...
Laster...