Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
#UNGA Helse- og omsorgsminister @IngvildKjerkol holdt innlegg på paneldebatt om pandemiberedskap. Hun vektla blant annet internasjonalt samarbeid og hvordan vi må inkludere universitets- og høyskolesektoren, leverandører og frivillige. https://t.co/CQ2BKazCs6

Emneknagger:

Postet:
2023-09-21 13:50:20