Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
#UNGA Helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol deltok på høynivåmøtet om bekjempelse av tuberkulose, og fremhevet at solide helsesystemer er nødvendig for tilgang på grunnleggende tjenester – også mot tuberkulose. https://t.co/4RCN4ubi3c https://t.co/fRFxBlugcg

Emneknagger:

Postet:
2023-09-25 12:16:57