Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2019-02-06 14:02:58

Boutgiftene er for høye, bostøtta for lav og inntektene for små for mange vanskeligstilte. Bostøtta må kraftig opp, den statlig boligpolitikken gjenreises og Husleieloven endres slik at kommunene skal drive sosialt og ikke som de var en hvilken som helst utleier. SV - Sosialistisk Venstreparti fremmer forslag i Stortinget om dette nå, for det er virkelig krise for mange.

Karin Andersen
2019-02-04 19:46:02

Det er kaldt, strømmen er dyr og mange som har ekstremt dårlig råd får ikke engang bostøtte. Derfor har SV fremmet forslag om både akutthjelp gjennom bostøtta og at bostøtta må bedres kraftig. Folk skal bo trygt og ha et hjem . Håper på støtte fra alle for dette er helt nødvendig.

Karin Andersen
2019-01-29 20:19:30

Vi er nødt til å håndtere flyktningstrømmer uten å skape nye konflikter. I årene som kommer kan vi vente oss en økning i antallet klimaflyktninger, i tillegg til dem som flykter fra krig og konflikt. Å gi fredsprisen til FNs høykommissær vil være et tydelig signal om at de største utfordringene som verden står overfor, må løses i fellesskap, Derfor nominerer jeg. Lars Haltbrekken, Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes UNHCR, the UN Refugee Agency til Nobels fredspris.

Karin Andersen
2019-01-26 18:06:01

Ei bok jeg vil anbefale på det sterkeste, uansett. Vil du forstå mer om rasisme, er den obligatorisk. Vi feiler hele tida alle, men vi kan jo i hverfall prøve å bli litt klokere og modigere. @Antirasistisk @rbsteen @Samlaget @CamaraJoof @SVparti @Hawatako

Karin Andersen
2019-01-25 18:17:27

Færre på NAV, men hvor de de nå? SV - Sosialistisk Venstreparti vil gi aktivitetsplikt til NAV og de ansatte mulighet til å følge opp folk individuelt og med kompetanse.

Karin Andersen
2019-01-21 14:29:26

Les og forstå. Ved å føre en hard linje der trygd og stønader ikke egentlig skal være mulig å leve av, gjør man det ikke bare vanskeligere for folk å komme seg tilbake i jobb. Man lar også barn og unge betale prisen for foreldrenes uføre. Takk til Ingvild Stjernen Tisløv. Det er fattigdomslinje nå, - ikke arbeidslinje og det rammer barna hardt. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-01-20 20:07:45

Avslørende hvordan NHO forsøker å tilsløre virkeligheten. Og hvorfor i all verden skulle disse kommersielle eierne drive med dette hvis de ikke tjener penger på det? Selvsagt ikke. Og profitt er det ingen grunn til at noen skal ha i velferd. Vi driver ikke skattefinansiert velferd fordi noen skal ha profitt. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-01-18 19:20:15

Mange nye medlemmer i dag. Bli med å snu den skumle retningen regjeringen fører oss. Vi kan kutte de farlige klimaendringene og skape nye fosilfrie arbeidsplasser. Vi kan fordele makt og penger mer rettferdig så flere får gode liv. Vi kan lage samfunn for alle de vanlige menneskene som holder samfunnet vårt igang.

Karin Andersen
2019-01-14 21:43:17

Veldig artig besøk fra Promenaden VTA bedrift på Kongsvinger i dag. Pål Andre Andersen og Jarle Paulsen. Makan til kunnskap og interesse som Pål Andre hadde om politikk og hvordan, ikke bare Norge, men også andre land styres skal en lete lenge etter. Hipp hurra for slike fine folk.

Karin Andersen
2019-01-13 18:12:46

Nå har Erna Solberg hatt flere dager på seg på å ta avstand fra hennes tidligere justisminister fra FRP som «brun-skvetter» henne med på påstå at etnisk diskriminering av barnetrygd er en oppfølgning av hennes nyttårstale. Hun svarer ikke, og det betyr vel at hun er enig da, eller ikke tør ta oppgjør med dette. Høyrepopulistene skal renvaskes for å beholde makt og ansvaret for at den pesten som rasismen er får spre seg, hviler tungt på henne som fremste politiske leder i landet.

Karin Andersen
2019-01-11 10:56:47
Karin Andersen
2019-01-09 19:32:18
Nationen

«Det er ingen motsetning mellom bruksrett og allemannsrett. Den er en frihet som er for alle og gavner alle. Derfor bør den grunnlovsfestes». Les innlegget fra Karin Andersen (SV), som er et svar til Nationens kommentator Hans Bårdsgård. #motkultur

Karin Andersen
2019-01-09 19:30:42

– Nå forhandler Kristelig Folkeparti om en plass i Erna Solbergs regjering. Da har de muligheten til å vise at de sette mennesker foran milliarder.– Det viktigste vi kan gjøre mot sortering, er å legge til rette for funksjonshemmede og familier med funksjonshemmede barn. Lakmustesten er om de kan leve et normalt liv og være likestilt i samfunnet. Slik er det ikke i dag. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) SV - Sosialistisk Venstreparti Norges Handikapforbund NFU Oslo

Karin Andersen
2019-01-08 10:26:37

Øk bostøtta. Det burde være en hjertesak for KRF i regjeringsforhandlingene. Å kunne bo trygt i eget hjem er grunnstein i familiepolitikken og i alles liv. Bostøtta er dramatisk svekket de siste åra samtidig som boutgiftene har økt mye og inntektene til de som har lite har gått ned. SV - Sosialistisk Venstreparti FriFagbevegelse

Karin Andersen
2019-01-07 18:55:45

Nav ansatte roper varsko. Disse innstrammingene i AAP virker ikke bra. Istedenfor å bidra til at flere med helseproblemer kommer i jobb, skyves de over på sosialhjelp og noen over på uføretrygd, selv om de ikke ønsker det. Dette må endres.

Karin Andersen
2019-01-04 19:17:42

Nav-medisin med bivirkninger. Dette har jeg og SV - Sosialistisk Venstrepartisagt hele tiden. Gjort med vett, kvalitet og forstand hjelper det mange, gjort som prinsipp og måleparameter, kan det skade mange som er syke. Må forandres.

Karin Andersen
2019-01-01 11:29:43

Velger dette visdomsordet fra Stig Holmås som start på det nye året. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2018-12-24 13:47:53

God jul og fredfullt nyttår ønsker jeg dere alle.

Karin Andersen
2018-12-21 16:30:16

Skal en gjøre jobben for de med lite penger og makt, må en stå på for tida. Privilegert som har fått muligheten og så lenge jeg er her, så slipper de ikke unna med det.

Karin Andersen
2018-12-18 20:22:31

– Det er helt uforståelig at regjeringen velger å vekte pris enda høyere enn i den første pakken som Go-Ahead vant. At lavere vektlegging av kvalitet skal gi bedre kvalitet, må du sitte i denne regjeringen for å tro på, sier SV - Sosialistisk Venstreparti s Arne Nævra

Laster...
Laster...