Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Boutgiftene er for høye, bostøtta for lav og inntektene for små for mange vanskeligstilte. Bostøtta må kraftig opp, den statlig boligpolitikken gjenreises og Husleieloven endres slik at kommunene skal drive sosialt og ikke som de var en hvilken som helst utleier. SV - Sosialistisk Venstreparti fremmer forslag i Stortinget om dette nå, for det er virkelig krise for mange.

Postet:
2019-02-06 14:02:58

Delt innhold:
– Saken om Kristoffer viser hvor umulig det er for folk med små inntekter å bo trygt
– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier Karin Andersen. Hun vil endre husleieloven.