Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Det er kaldt, strømmen er dyr og mange som har ekstremt dårlig råd får ikke engang bostøtte. Derfor har SV fremmet forslag om både akutthjelp gjennom bostøtta og at bostøtta må bedres kraftig. Folk skal bo trygt og ha et hjem . Håper på støtte fra alle for dette er helt nødvendig.

Postet:
2019-02-04 19:46:02

Delt innhold:
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen og Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om en engangsutbetaling av bostøtte og opprettelsen av midlertidig ordninger for å nå vanskeligstilte...
Representantforslag 73 S (2018–2019)