Beta
Søket ga 442 treff.
Terje Søviknes
2023-12-31 15:19:19

Vil med dette takke alle for innsatsen i 2023, og ønske dere et godt og fremgangsrikt 2024! 👍💥👍

Terje Søviknes
2023-12-21 20:50:57

Fantastisk av Brann-jentene! ⚽️🇳🇴⚽️\n2-2 mot Lyon!!!

Terje Søviknes
2023-12-15 19:31:17

Det er det syyyykeste! 🇳🇴🇳🇴🇳🇴

Terje Søviknes
2023-12-09 18:23:21

Solid fremgang - hva tror du om 2025-valget? God helg! 😊👍

Terje Søviknes
2023-11-18 11:35:24

Da er vi i gang med to dagers faglig påfyll på FrPs nasjonale folkevalgtopplæring 2023 😊👍

Terje Søviknes
2023-11-17 11:49:54

FrP er tydelig på at det er galskap å bruke 250 mill kr på videre bybaneplanlegging over Bryggen som om ingenting har skjedd… \n\nDet gjelder selv om pengene kommer fra bompenger - da kunne vi heller redusert bompengetrykket i Bergen!!!

Terje Søviknes
2023-11-15 13:49:09

Krevende økonomiske tider også i Vestland fylkeskommune… \n\nFylkesdirektøren foreslår massive kutt på rutetilbud innen kollektiv, kutt i investeringer, kutt i midler til videregående skoler og fagskolen og at fylkeskommunen skal gå vekk fra krav om nullutslippsteknologi på hurtigbåtrutene Bergen-Nordfjord/Sogn. \n\nDet siste er FrP absolutt enig i - den ekstrakostnaden på ca 100 mill kr pr år har vi advart mot lenge!

Terje Søviknes
2023-11-09 20:39:28

Dette er eg heilt einig i, men det blir mildt sagt hult nå Jo Rune Ugulen Kristiansen (AP) i saka er referert slik; «Ap-politikaren meiner det er på høg tid at desse portretta no vert fjerna frå kommunestyresalen.» \n\nAP har nå hatt fire år på seg med AP-ordførar i Bjørnafjorden sidan 2019, - og det utan at noko har skjedd på dette feltet heller…

Terje Søviknes
2023-10-31 23:01:39

Ja, hva skal man si? Norsk eierskap svekkes med AP/SP-regjeringens skjerping av formuesskatten. Det som skjer nå kan da umulig grasrota i SP leve med i lengen…?

Terje Søviknes
2023-10-30 23:52:40

Gratulerer til Bergen FrP 👍 Nå starter arbeidet med å få fart på Bergen!

Terje Søviknes
2023-10-26 23:23:12

Ett viktig vedtak på plass 👍 \n\nFrP/H konkluderte i dag med at kostnadsreduksjonen med nedlegging av tre skular ikkje er stor nok til å forsvare dei negative konsekvensane for elevar, foreldre, tilsette og nærmiljø. \n\nEg er også glad for at eit breitt fleirtal i kommunestyret slutta seg til følgjande formulering; \n\n«Kommunestyret legg vekt på at Bjørnafjorden kommune skal vera ein attraktiv vekstkommune, og at skulestrukturen og levande nærmiljø påverkar den samla bustadattraktiviteten til Bjørnafjorden. Kommunestyret vil i valperioden arbeida for å styrkja inntektssida til kommunen m.a. gjennom auka tilflytting.» \n\nNo går vi for framtida! Potensialet for Bjørnafjorden er stort 😊👍

Terje Søviknes
2023-10-21 13:33:49

Landsstyret i FrP samles denne helgen for å legge videre strategi mot stortingsvalget 2025! Og Sylvi er klar på følgende allerede nå; - i 2025 skal Støre og Vedum ut av regjeringskontorene. Hva tenker du blir de viktigste sakene mot 2025?

Terje Søviknes
2023-10-19 20:12:04

TUSEN TAKK FOR TILLITEN!\n\nLang og god erfaring kommer alltid godt med, men det er med ydmykhet og ansvarsfølelse jeg i dag overtok ordførerklubben i Bjørnafjorden. \n\nNå tar det nye kommunestyret fatt på en krevende fireårsperiode. 35 representanter, valgt av og blant folket, skal sammen med administrasjon og tillitsvalgte ta kommunen videre i et krevende terreng. Det er nok å nevne stikkordet kommuneøkonomi.\n\nI fellesskap er jeg sikker på at vi skal komme trygt i havn, selv om det vil kreve harde prioriteringer. I kommunestyret er vi ett kollegium, men ni partier med ulike prioriteringer og løsninger. \n\nMin klare ambisjon er å...

Terje Søviknes
2023-10-18 13:08:00

Vi takker for tilliten, og jeg har fått med meg et knallsterkt FrP-lag i Vestland fylkesting 👍🍎

Terje Søviknes
2023-10-07 15:17:03

Hummerfiske er fantastisk gøy 🦞🤩🦞

Terje Søviknes
2023-09-30 20:11:41

En herlig lørdag 👍

Terje Søviknes
2023-09-29 10:54:14

Kraftfull erkjennelse på lederplass i Aftenbladet. Var imidlertid ikke mye støtte å hente til FrP i 2017 da Sylvi Listhaug dro til Sverige og advarte mot svenske tilstander i Norge…\n\nUansett bra at realitetene siger sakte inn… Vi kan ikke ha høyere innvandring enn at vi håndterer integreringen med bolig, kultur, språk og arbeid!

Terje Søviknes
2023-09-26 12:48:22

Der er FrP tydelig på at Norge skal være en stabil leverandør av olje og gass i mange, mange tiår!!! Da må det letes mer, og nye felt utvikles 👍

Terje Søviknes
2023-09-25 22:14:24

Reversering, reversering… AP/SP-regjeringen fornekter seg ikke! Nå er det veisektoren det skal gå ut over…\n\nUt med firefelts motorvei, og inn med vekselvis to- og trefelts… Dette er ikke å bygge landet for fremtiden!\n\nHva tenker du?

Terje Søviknes
2023-09-25 09:26:44

Hvis du ikke ser noe forskjell på bildene, har du helt rett. Så hvorfor blir skogene til Sverige, Finland, Danmark og Tyskland tatt med i deres klimaregnskap, men ikke i Norge? \n\nVi har massevis av skog som fanger mye av CO2-utslippet vi har. Hadde dette blitt talt med i regnskapet, hadde vi sluppet en del dyre og meningsløse kimatiltak. \n\nFrP mener skogen burde regnes med i klimaregnskapet også i Norge! Enig?

Laster...
Laster...