Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Dette er eg heilt einig i, men det blir mildt sagt hult nå Jo Rune Ugulen Kristiansen (AP) i saka er referert slik; «Ap-politikaren meiner det er på høg tid at desse portretta no vert fjerna frå kommunestyresalen.» \n\nAP har nå hatt fire år på seg med AP-ordførar i Bjørnafjorden sidan 2019, - og det utan at noko har skjedd på dette feltet heller…

Postet:
2023-11-09 20:39:28

Delt innhold:
Meiner portretta av Os-ordførarane bør fjernast frå kommunestyresalen
– Det framstår i beste fall som arrogant av oss som er frå gamle Os kommune.