Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Ett viktig vedtak på plass 👍 \n\nFrP/H konkluderte i dag med at kostnadsreduksjonen med nedlegging av tre skular ikkje er stor nok til å forsvare dei negative konsekvensane for elevar, foreldre, tilsette og nærmiljø. \n\nEg er også glad for at eit breitt fleirtal i kommunestyret slutta seg til følgjande formulering; \n\n«Kommunestyret legg vekt på at Bjørnafjorden kommune skal vera ein attraktiv vekstkommune, og at skulestrukturen og levande nærmiljø påverkar den samla bustadattraktiviteten til Bjørnafjorden. Kommunestyret vil i valperioden arbeida for å styrkja inntektssida til kommunen m.a. gjennom auka tilflytting.» \n\nNo går vi for framtida! Potensialet for Bjørnafjorden er stort 😊👍

Postet:
2023-10-26 23:23:12

Delt innhold:
Her bestemmer Frp og Høgre seg for å bevara Strøno, Halhjem og Ådlandsfjorden skular
Innsparinga på 10 millionar kroner er ikkje stor nok til å forsvara ei nedlegging, meiner eit fleirtal i Bjørnafjorden kommunestyre.