Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
TUSEN TAKK FOR TILLITEN!\n\nLang og god erfaring kommer alltid godt med, men det er med ydmykhet og ansvarsfølelse jeg i dag overtok ordførerklubben i Bjørnafjorden. \n\nNå tar det nye kommunestyret fatt på en krevende fireårsperiode. 35 representanter, valgt av og blant folket, skal sammen med administrasjon og tillitsvalgte ta kommunen videre i et krevende terreng. Det er nok å nevne stikkordet kommuneøkonomi.\n\nI fellesskap er jeg sikker på at vi skal komme trygt i havn, selv om det vil kreve harde prioriteringer. I kommunestyret er vi ett kollegium, men ni partier med ulike prioriteringer og løsninger. \n\nMin klare ambisjon er å være en lyttende ordfører for alle; - i det politiske miljø, for de ansatte og for innbyggerne, næringslivet og frivilligheten i Bjørnafjorden. \n\nMed meg i ledelsen får jeg varaordfører Marie Bruarøy (H), og i koalisjonen FrP/H har vi utarbeidet en felles politisk plattform for perioden 2023-27. \n\nVåre fire hovedprioriteringer er;\n- å få orden på kommuneøkonomien\n- prioritere primæroppgavene barnehage, skole, helse og omsorg\n- bygge felles kultur, og EN kommune\n- få fart på Bjørnafjorden med JA-holdning og engasjement\n\nVi håper og tror at det skal være mulig å skape brede flertall, og et solid engasjement i hele kommunen, for disse målene. \n\nVi skal lytte, engasjere og handle! \n\nOg vi skal samarbeide brett med næringsliv og frivillige lag og organisasjoner for å sette Bjørnafjorden på kartet som en attraktiv, offensiv og handlekraftig kommune! \n\nNå er vi i gang! Og igjen tusen takk for tilliten! 😊👍

Postet:
2023-10-19 20:12:04

Delt innhold:
TUSEN TAKK FOR TILLITEN!\n\nLang og god erfaring kommer alltid godt med, men det er med ydmykhet og ansvarsfølelse jeg i dag overtok ordførerklubben i Bjørnafjorden. \n\nNå tar det nye kommunestyret fatt på en krevende fireårsperiode. 35 representanter, valgt av og blant folket, skal sammen med administrasjon og tillitsvalgte ta kommunen videre i et krevende terreng. Det er nok å nevne stikkordet kommuneøkonomi.\n\nI fellesskap er jeg sikker på at vi skal komme trygt i havn, selv om det vil kreve harde prioriteringer. I kommunestyret er vi ett kollegium, men ni partier med ulike prioriteringer og løsninger. \n\nMin klare ambisjon er å være en lyttende ordfører for alle; - i det politiske miljø, for de ansatte og for innbyggerne, næringslivet og frivilligheten i Bjørnafjorden. \n\nMed meg i ledelsen får jeg varaordfører Marie Bruarøy (H), og i koalisjonen FrP/H har vi utarbeidet en felles politisk plattform for perioden 2023-27. \n\nVåre fire hovedprioriteringer er;\n- å få orden på kommuneøkonomien\n- prioritere primæroppgavene barnehage, skole, helse og omsorg\n- bygge felles kultur, og EN kommune\n- få fart på Bjørnafjorden med JA-holdning og engasjement\n\nVi håper og tror at det skal være mulig å skape brede flertall, og et solid engasjement i hele kommunen, for disse målene. \n\nVi skal lytte, engasjere og handle! \n\nOg vi skal samarbeide brett med næringsliv og frivillige lag og organisasjoner for å sette Bjørnafjorden på kartet som en attraktiv, offensiv og handlekraftig kommune! \n\nNå er vi i gang! Og igjen tusen takk for tilliten! 😊👍