Beta
Søket ga 4471 treff.
Arbeiderpartiet
2023-03-29 18:44:30

I dag lyste vi ut de aller første prosjektområdene for havvind i Norge. Målet er å produsere like mye kraft fra denne industrien, mot 2040, som vi i dag produserer fra vannkraften vår. \n\nDette er starten på en ny industri🌹

Arbeiderpartiet
2023-03-28 08:58:30

Grunnrenteskatt på havbruk er en rettferdig skatt som bygger på en lang tradisjon i Norge, der verdier skapt av fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode.\n\n🌹Vertskommunene kommer bedre ut. Halvparten av inntektene skal tilfalle kommunesektoren. \n\n🌹Den effektive skattesatsen reduseres fra 40 til 35 prosent.\n\n🌹Bunnfradraget økes til 70 millioner kroner slik at bare selskaper med store overskudd betaler grunnrenteskatt.

Arbeiderpartiet
2023-03-27 21:23:37

Vi gjennomfører en aktiv næringspolitikk som sikrer nye investeringer og flere lønnsomme arbeidsplasser, samtidig som vi kutter klimagassutslipp og utvikler morgendagens økonomi. \n\n🌹Det har aldri blitt investert mer i fastlands-Norge enn nå. I 2022 økte næringsinvesteringene med hele 15 prosent til over 450 milliarder kroner. \n\n🌹Gjennom 2022 kom over 110.000 nye inn i arbeid og over 100 000 av disse i private bedrifter. Vi må ti år tilbake for å finne like høy sysselsetting. \n\n🌹Selv om det er usikre tider kan vi glede oss over at Norge nå har lavere kostnadsvekst enn stort sett alle våre handelspartnere og at flere...

Arbeiderpartiet
2023-03-27 14:18:35

Mange unngår å gå til tannlegen fordi det er for dyrt. Derfor setter vi nå i gang et tannhelsetilbud der alle mellom 19 og 24 år får 75 % rabatt🌹

Arbeiderpartiet
2023-03-24 09:18:36

Vi legger fram forslag til en ny opplæringslov! Det er en av landets viktigste lover og regulerer skolehverdagen til over 800.000 barn og unge. 👦📚👧\n\nDette er noen av de største endringene:\n🌹 Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører\n🌹 Rett til å velge videregående opplæring på nytt\n🌹 Rett til å ta et nytt fagbrev\n🌹 Lovfeste at skolene skal følge opp elever som har fravær\n🌹 Lovfeste at fylkeskommunen skal sørge for at elever får en trygg og god overgang fra grunnskolen til videregående opplæring\n🌹 Lovfeste at fylkeskommunen skal ha et opplæringstilbud i overgangen til videregående\n🌹 Lovfeste at fylkeskommunen skal sørge...

Arbeiderpartiet
2023-03-23 12:47:15

Skattesystemet må være omfordelende og bidra til verdiskaping i Norge, slo Jan Christian Vestre fast i Debatten på NRK.

Arbeiderpartiet
2023-03-16 13:52:03

Sterk næringsutvikling kombinert med rettferdig fordeling har alltid vært en rettesnor for Arbeiderpartiet. Det er det fremdeles.\n\nI en tid preget av uro skal vi gi folk fremtidshåp og optimisme. Vi skal møte fremtiden sammen og bygge ny grønn industri og nye arbeidsplasser. 🌹

Arbeiderpartiet
2023-03-16 11:16:46

Ap/Sp-regjeringen avslår NorthConnects søknad om ny strømkabel mellom Norge og Skottland. – Etter regjeringens vurdering ville konsekvensene blitt for store. Vi kan ikke utsette vannkrafta vår for ytterligere eksport, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Arbeiderpartiet
2023-03-16 09:24:59

Hele, faste og direkte stillinger skaper trygghet og forutsigbarhet. Det skaper også grunnlag for samarbeid og tillit på arbeidsplassen, skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. https://t.co/4r5HLXKJen

Arbeiderpartiet
2023-03-15 12:46:17

Vi reduserer billettprisene og styrker rutetilbudet på flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, de såkalte FOT-rutene. Det vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge. 🛫\n\nDe regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Luftfarten er avgjørende for å sikre befolkningen i hele landet tilgang til helsetjenester, utdanning og andre offentlige tjenester, effektive arbeidsreiser, privatreiser, muligheter for utvikling av reiselivsnæringen, og frakt av post og tidskritiske varer.\n\nBillettprisene på FOT-rutene blir i dag regulert gjennom maksimalt tillatte billettpriser, full fleksibel en vei. Disse blir halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Norge...

Arbeiderpartiet
2023-03-14 14:47:42

14. mars er barnehagedagen! 🧒🏻👧🏽\n\nVi vil ha flere barnehagelærere, og skal fortsette jobben med å holde barnehageprisene nede.\n\nVi har redusert maksprisen i barnehage, slik at familier sparer 3465 kroner årlig sammenlignet med høyreregjeringens budsjettforslag. Og, vi har innført gratis barnehage fra hvert tredje barn og gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark.\n\nI vår nye barnehagestrategi vil vi:\n· at minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere (mot 44 i dag) og minst 25 prosent er fagarbeidere innen 2030\n· holde barnehageprisen lav\n· sikre at pengene som brukes på barnehage går til barna

Arbeiderpartiet
2023-03-14 11:11:43

Vi styrker fastlegeordningen for at tilgjengeligheten skal bli bedre og pasientene med størst behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin. 👨‍⚕️👩‍⚕️\n\nI dag får fastlegene et fast tilskudd for hver pasient de har på listen sin uavhengig av pasientens helsebehov. Nå innfører vi en ny måte å beregne tilskuddet på. Pasienttilpasset basistilskudd betyr at tilskuddet som følger med hver pasient avhenger av den enkeltes behov. Omleggingen vil gi legene et likeverdig utgangspunkt for å tilby likeverdige helsetjenester. Legen får mer penger for pasienter med større behov. Det betyr at de kan sette av mer tid til oppfølging av pasientene som...

Arbeiderpartiet
2023-03-10 16:03:02

Vi må skape for å kunne dele! \n\nEt vekstkraftig privat næringsliv som går med overskudd bidrar til å finansiere velferdsstaten vår🌹@jcvestre https://t.co/NwTqBSeSXR

Arbeiderpartiet
2023-03-10 15:20:53

Vi må skape for å kunne dele! \n\nEt vekstkraftig privat næringsliv som går med overskudd bidrar til å finansiere velferdsstaten vår🌹

Arbeiderpartiet
2023-03-08 07:05:50

8. mars er en dag for å markere seirene kvinnebevegelsen har oppnådd, og hylle de som har gått foran, men også for å rette oppmerksomheten mot de kampene som fortsatt må kjempes. Likestilling kommer ikke av seg selv. God 8. mars! 💪🌹

Arbeiderpartiet
2023-02-27 15:27:20

Vi går gjennom krisene med et klart mål om Europas lavest arbeidsledighet. Det ligger til grunn for den politikken vi har på arbeidslivsfeltet. Derfor er det gledelig at over 79 000 flere kom i jobb i løpet av vårt første år i regjering! ♥️

Arbeiderpartiet
2023-02-24 18:09:03

Vi skal stille opp for Ukraina så lenge det er nødvendig. Deres kamp er vår kamp. 🌻 🇺🇦

Arbeiderpartiet
2023-02-24 12:12:15

🌻 🇺🇦

Arbeiderpartiet
2023-02-22 14:29:50

Vi vil flere skal kunne bli en syngende barnehage – eller skole – eller kommune – og bidra til at flere får tilgang til gode musikk- og sangopplevelser. 🌹\n\nVi vil styrke Krafttak for sang med 3 millioner kroner denne våren og håper det vil bety at enda flere barn får glede av enda mer sang. \n\nTakk til dere i Krafttak for sang, for at dere gir så mange så mye sangglede!

Arbeiderpartiet
2023-02-22 14:29:50

Vi vil flere skal kunne bli en syngende barnehage – eller skole – eller kommune – og bidra til at flere får tilgang til gode musikk- og sangopplevelser. 🌹\n\nVi vil styrke Krafttak for sang med 3 millioner kroner denne våren og håper det vil bety at enda flere barn får glede av enda mer sang. \n\nTakk til dere i Krafttak for sang, for at dere gir så mange så mye sangglede!

Laster...
Laster...