Beta
Søket ga 253 treff.
Arbeiderpartiet
2022-07-01 09:31:01

Nå fjerner vi den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven 💪🌹 Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste ansettelser! Enig?\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-06-15 11:25:41

Til høsten får om lag 60 000 førsteklassinger 12 timer gratis skolefritidsordning i uka. Da sparer foreldre i snitt rundt 20 000 kroner i året.\n\n– For første gang får alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i SFO, helt uavhengig av foreldrenes lommebok. Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen, og gir småbarnsforeldre over hele landet store økonomiske lettelser, sier kunnskapsminister @tonjebrenna.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-06-13 15:36:05

Høyres privatiseringsreform, såkalt «fritt behandlingsvalg» har gjort det veldig enkelt å etablere private behandlingstilbud på det offentliges regning, med minimal kontroll.\n\nVi skal heller bruke ressursene på tiltak som reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter!🌹\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-06-02 13:20:11

Gjennom åtte år svekket høyreregjeringen tryggheten i arbeidslivet - nå tar vi den tilbake!\n\n🌹Vi dobler fagforeningsfradraget\n🌹Vi fjerner den generelle adgangen til midlertidighet\n🌹Vi begrenser innleie og innfører forbud der det er verst\n🌹Vi innfører, endelig, pensjon fra første krone\n🌹Vi utvikler Norges-modellen\n🌹Vi innfører norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann\n🌹Vi styrker retten til heltidsstilling\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-06-01 15:21:08

Arbeiderpartiet vil ha en abortlov som sikrer kvinner reell selvbestemmelse og som gir kvinner god oppfølging! Nå oppnevner vi et offentlig utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Rødt
2022-05-31 16:11:52

MINIPORTRETT: Sofia Rana, bystyrerepresentant i Oslo. \n\nBosted: Oslo\n\nHvem er du? Kabinansatt, antirasist, aktivist.\n \nNår ble du med i Rødt? 2013 \n\nHvorfor? Klassekamp, faglige rettigheter, antikrig.\n\nHva er det morsomste du vet? Demonstrasjoner.\n\nHva du mest stolt av å ha fått til? Sørge for bystyrevedtak om at ansatte ved biblioteker skal ha redaksjonell styring på hvem som kan leie rom. Dette ble til etter at SIAN ville holde møte på Deichman Majorstua og de ansatte reagerte kraftig.\n\nHva er din største tabbe? Angrer sjelden på ting jeg har gjort, prøver heller å lære av ting og så gå videre. \n\nHvilken bok eller podkast vil...

Arbeiderpartiet
2022-05-31 12:56:50

Det skal være trygt å gå på jobb i Norge. Etter åtte år med en høyreregjering som svekket arbeidstakeres rettigheter, er det nå arbeidsfolks tur!\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-05-31 09:22:00

Vi rydder opp i arbeidslivet både til lands og til havs! \n\nNå foreslår vi å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Det vil beskytte arbeidstakerne, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-05-30 13:12:48

Arbeiderpartiet styrker rettighetene til arbeidsfolk 💪🌹 Pensjon fra første krone, rett til heltid og begrense adgang til midlertidighet og innleie er noen av tingene vi er i gang med! \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-05-23 16:46:57

Høyreregjeringens usosiale kutt i brillestøtten rettes opp når vi nå foreslår en ny ordning som gir barna og familiene som trenger det brillestøtte. 👓 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-05-18 10:45:22

Som nordiske naboer deler vi verdiene og prinsippene NATO bygger på. Norge, Danmark og Island står sammen om en felles støtte til Sverige og Finland. Vi blir ett sikkerhetsfellesskap i Norden, et tidsskille for det nordiske samarbeidet. Norge vil bistå med nødvendige midler hvis Sverige eller Finland blir utsatt for et angrep før de formelt blir NATO-medlemmer. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-21 11:53:32

21. april er det 50 år siden homoseksualitet ble avkriminalisert i Norge. I går sa @jonasgahrs unnskyld på vegne av det norske felleskapet. 🏳️‍🌈\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-20 14:19:38

Alle barn skal kunne delta i SFO. Da må vi gi vanlige familier en pris de har råd til. Nå ruller Ap/Sp-regjeringen ut gratis kjernetid i SFO for førsteklassingene. Det betyr at de som har deltidsplass på inntil 12 timer i uken får denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud blir rimeligere for alle. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Venstre
2022-04-19 12:28:28

Prisene fortsetter på rekordnivå - da må vi ta grep for å hjelpe de som sliter 💚 Vi håper regjeringen snur i sine uttalelser og vurderer tiltakene. #venstre #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-08 16:20:27

Hver eneste måned de siste ti årene har Norge fått én ny privatskole. Samtidig har det blitt tre færre offentlige skoler. Det har gjort klasserommene mindre mangfoldige. Penger som kunne vært brukt i den offentlige skolen, er overført til private aktører.\n\nSamtidig har Norge den høyeste andelen private barnehager i Norden. Det har blitt mulig å tjene store penger på barnehage, og det er politikernes feil.\n\nDette kan ikke fortsette. Nå må vi ta tilbake kontrollen. Derfor har vi nå lagt frem forslag til ny privatskolelov og helt nye regler for private barnehager!\n\nHva synes du?\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-08 12:39:30

Energisituasjonen det siste halvåret har gjort det helt nødvendig å lage en oppdatert plan for energipolitikken. Norge trenger en mer detaljert, mer ambisiøs plan for hva vi skal få til på energifeltet fremover. Det har vi fått nå!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Tok oss en tur innom rådhuset i Kristiansand. Der fant vi varaordføreren og AP sin gruppeleder😎 Litt politikk prat, men Aurora sto for mesteparten av oppmerksomheten! Bra lekeplass fant vi ut, med mange rare mennesker🤪 #mammaperm #politikk\nKenneth Mørk - AP\nErik Rostoft

Arbeiderpartiet
2022-04-07 08:14:12

I dag er det verdens helsedag 🌹💪 Det er helse i alt vi gjør, derfor må vi ta tak i alle delene av det som skaper et godt samfunn og dermed fremmer god helse! Det sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om arbeidet med en ny folkehelsemelding som kommer neste år.\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-04-06 16:02:40

Vi forlenger strømstøtten, øker bostøtten og jobber med konkrete tiltak som skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og næringsliv!\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-04-04 11:29:15

Vi skal styrke lokalsykehusene og vår felles offentlige helsetjeneste. Nå blir det slutt på at private kan gjøre pasienter om til kunder og sende regninga til lokalsykehusene!🌹\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Laster...
Laster...