Beta
Søket ga 96 treff
Terje Breivik
2019-11-13 08:06:49

Kloke, balanserte svar og grunngjevingar frå min gode kollega Grunde på Tinget: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50ewzb/venstre-politiker-vil-ha-homoterapi-forbud-faar-melding-fra-folk-som-ber-for-meg?utm_source=vgfront&utm_content=row-34

Terje Breivik
2019-11-12 17:24:05

Gratulerar til Ekstremsportveko! Jobben de gjer, saman med alle dei frivillege og lokalsamfunnet på Voss gjorde jobben for regjeringspartia Venstre, Fremskrittspartiet FrP, KrF Kristelig Folkeparti og Høyre, i godt samarbeid med regjeringa langt lettare. #vektløsogfri

Terje Breivik
2019-11-09 19:17:35

På samling for Vestland Venstre i verdas vakraste by Bergen. «Politisk aperitif» ved Abid Q. Raja før middag og sosialt samvære.

Terje Breivik
2019-11-09 17:45:56

Flott Venstre gjeng frå Trøndelag på samling i Trondheim.

Terje Breivik
2019-11-06 10:14:54

Meir, ikkje mindre, internasjonal handel og samarbeid er svaret om fleire skal få fridom til å realisera det gode liv for seg og sine, skriv eg om i Bergens Tidende i dag: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/3JeRQd/meir-internasjonal-handel-takk

Terje Breivik
2019-11-05 18:39:03

I dag er det berre ein ting for oss stortingspolitikarar å gjera: Å orsaka på det sterkaste til alle som er utsette for NAV - skandalen, og gjera det me kan for at dei får oppreising og erstatning snarast råd. At nokon, som Senterpartipolitikar Geir Pollestad vel å retta skytsen mot dei som er utsette for skandalen, og mistenkjeleggjera dei ei gong til synst eg er direkte leit. Han meiner offera for Nav-skandalen ikkje er «moralsk uskuldige». For Venstre er det opplagt at me må ha eit velferdssystem basert på tillit, ikkje mistenkjeleggjering. I denne saka er ikkje problemet at...

Terje Breivik
2019-11-01 13:15:48

Navet i velferdssamfunnet, NAV, har systematisk og omfattande sveket folk dei er til for å hjelpa. I ein slik situasjon har me politikarar ei oppgåve; beklaga på det sterkaste og gjera kva me kan for at dei får oppreising og erstatning så fort som råd er. Å gjera forsøk på å slå politisk mynt på skandalen er direkte respektlaust ovanfor alle dei som uskuldig er råka, målber eg på vegne av Venstre til NRK. https://www.nrk.no/norge/venstre_-_-respektlaust-mot-dei-som-er-raka-av-trygdeskandalen-1.14765330

Terje Breivik
2019-10-25 17:04:34

I desse «partileiingsfornyingstider» droppar Terje Breivik Band ny politisk rockelåt: https://open.spotify.com/track/16HtWh7Uae8k9pFCuHu3ps?si=0LD6uhmgTeWkypP8OxU3xg Låta er ei gåve og hyllest av Trine Skei Grande frå alle oss i Venstre sentralt og Oslo Venstre på åremålsdagen hennar. Lytt, lik og del 🤘🏻

Terje Breivik
2019-10-17 10:50:10

Ureturnerbare asylsøkjarar må få tilgang til ordinært og lovleg arbeid. Me kan ikkje tillata at menneske i årevis vert sette på sidelina og ikkje får lov til å delta i samfunnet. Dei må få høve til å leva frie, sjølvstendige liv så lenge dei er i landet. Solveig Schytz og eg skriv om dette i Dagsavisen i dag.

Terje Breivik
2019-10-13 09:43:57

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er eit felleseuropeisk problem. Det same er løysingane. https://www.dagbladet.no/nyheter/venstre-skryt-av-jonas-hadia-og-espen/71701589

Terje Breivik
2019-09-04 19:46:54

Så lenge det er barn som veks opp i fattigdom vil Venstre gjera alt me kan for å bekjempa fattigdomen.

Terje Breivik
2019-08-31 07:32:58

Gratulerar til Nysnø Klimainvesteringer! Eit viktig verktøy for å bidra til industrialisering og kommersialisering av grøne løysingar og teknologi.

Terje Breivik
2019-08-30 12:37:20
Venstre

Vi støtter klimastreikerne🌡🌍 Gjør du?

Terje Breivik
2019-08-27 13:18:39

«En slags form for populist»? Er Trygve Slagvold Vedum "en slags form for populist", som Gahr Støre kallar han, og er Sp det suverent mest populistiske partiet i norsk politikk? Sp opna valkampen med å garantera små kommunar sjølvstende for å forsterka inntrykket av at Sp er eit distriktsparti. Kven er ikkje samde i at smått er godt, og at livskraftige distrikt er viktig og avgjerande for både livskvalitet og verdiskaping? Medvite brukar Sp det mest verknadsfulle trikset i marknadsføringspsykologien: Forsterk oppfatningar og fri til kjenslene hjå målgruppa. Lite, eller ingenting, snakkar dei om kva alternativ politikk og løysingar Sp...

Terje Breivik
2019-08-23 17:49:42

På besøk hjå CHC Helikopter Service AS i Florø saman med ordførarkandidaten til Kinn Venstre, Jacob Nødseth. Ein imponerande gjeng som gong etter gong reddar liv og forulykka menneske i dei mest dramatiske situasjonar, på dei mest utilgjengelege stadar, og nesten uansett ver og føre.

Terje Breivik
2019-08-22 19:52:27

Ein liten tankevekkjar for alle som vurderar å røysta Sp? Spør heller kva eit parti gjer og har gjort i posisjon enn kva me retorisk skapar inntrykk av som opposisjonsparti: https://www.nrk.no/nordland/bolgvaering-og-senterpartist-er-skuffet-over-eget-parti-etter-kutt-i-battilbudet-i-distriktene-1.14669494

Terje Breivik
2019-08-20 19:31:23

Takk til Stord Venstre og ordførarkandidat Geir Angeltveit for ein framifrå morgon og føremiddag på Stord.

Terje Breivik
2019-08-17 07:53:28

Valkampen og førehandsrøystinga er i gang. Kvifor bør du røysta Venstre? Venstre er det einaste sosialliberale partiet i Norge. Me tuftar all politikk på eit menneskesyn som tilseier at dei du viser tillit tek ansvar, for seg sjølv og andre. Difor vil flytting og spreiing av makt, ressursar og arbeidsplassar så nær den enkelte borgar og styrking av kommunane alltid vera viktig for Venstre. Toleranse, mangfald, internasjonal solidaritet, fellesskap og fridom er sentrale verdiar i sosialliberalismen. Skal fridomen vera reell for alle, må ein vera fri frå fattigdom, nød og ulikskap. Difor vil Venstre alltid hegna om tidleg innsats, ein...

Terje Breivik
2019-08-16 11:30:45

Takk til Vanylven kommune og Ordførar Lena Landsverk Sande, Vanylven kommune for jobben dei gjer for menneske som er i ein sårbar og vanskeleg situasjon. Det var svært inspirerande å læra meir dei ulike tilboda og prosjekta dei har sett i gang.

Terje Breivik
2019-08-15 14:11:36

På ferja Koparnes - Årvik på veg frå Vannylven til Ullstein og Hareid. Pål Farstad og Britt Giske Andersen nyttar høvet til telefonering og lett avslapping på dekket.

Laster...
Laster...