Person / Aktør:
Terje Breivik
Terje Breivik
Parti: V

Innlegg:
Ei flott og verdig juleavslutning på Stortinget i det krevjande året 2020. Takk til alle som har stilt opp for andre og fellesskapet gjennom pandemien. På grunn av dykk, og kloke avgjerder av forgjengarane våre på Løvebakken, er det eit privilegium å vera folkevald i Noreg, sjølv i ei krise.

Postet:
2020-12-19 16:24:39