Beta
Søket ga 338 treff
Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-26 11:50:09

Vi deler våre bilder fra steder i Møre og Romsdal som betyr noe spesielt for oss 😊

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-24 15:29:17
Debatt: – Jo, vindkraft er eit trugsmål mot naturmangfaldet
Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-19 09:36:43

Podcast i samtale med Silvija Seres om politikk og teknologi og litt av hvert 😊 #lørntech

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-17 11:01:56

Podcast med Silvija seres om teknologi og politikk:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-09 15:49:52

Det er ikke ofte jeg deler kronikker fra Arbeiderpartiet, men denne var helt på sin plass:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-09 10:34:40

Rundens spørsmål i Avisa Næringsliv, om RNB denne gang:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-02 18:35:12

Vi i Høyres Landbruksnettverk skriver i Nationen i dag: Mindre kjøtt på menyen gir ikke automatisk klimagevinst. Klimakostnaden til det du bytter ut kjøttet med er like viktig. Det blir kompliserte regnestykker. Dette er komplekst og vi ser nå fram til en debatt om klimakur 2030 som rommer denne kompleksiteten. Dette er egentlig ikke en debatt om rødt kjøtt, men om hvordan vi kan få et mer klimavennlig landbruk.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-02 09:10:28

Møte med maritim næring i dag om krisepakke 3 - hurtige tiltak nødvendig for redde maritim næring!

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-01 09:10:21

Hvis du lurer på hva endringene i den nye bioteknologiloven innebærer, er dette en fin artikkel:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-29 18:40:22

Fra møtet om fremtidens kreftbehandling:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-26 19:09:14

Var svært fornøyd med at regjeringen gikk bort fra forslaget om grunnrenteskatt. Så ble forslaget om fordelingen av produksjonsavgiften en kalddusj for kommunene - flott at næringsfraksjonen engasjerer seg i dette!

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-26 08:08:29
Volda får 100 nye studieplassar

Regjeringa opprettar no 4.000 fleire studieplassar rundt omkring i landet. Høgskulen i Volda er blant lærestadane som får nyte godt av dette.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-19 10:32:09

— Dette er en god dag! Vi har vært bekymret for at en overføring av forvaltningsansvaret fra universitetene til Statsbygg ville gå ut over institusjonenes selvstyre. Vi har merket oss motstanden til dette forslaget i sektoren, og var skeptiske til å frata universitetene ansvaret for eiendomsforvaltningen. Jeg er ikke i stand til å se at en overføring av forvaltningsansvaret av bygninger til en tredjepart skulle bidra til verken mindre byråkrati eller raskere beslutningsprosesser, så jeg er svært glad for at forslaget om å frata universitetene forvaltningsansvaret nå blir lagt bort.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-19 08:57:46

Norunn og jeg skriver i Tidens Krav i dag: Vi er glade for at regjeringen har valgt å videreføre dagens ordning i 2021, slik at midlene fortsatt fordeles etter antall frivilligsentraler, og ikke etter innbyggertall i kommunene:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-07 09:16:35

Skriver om risikokommunikasjon i dag. Den ultimate hensikten med risikokommunikasjon er å sette folk i stand til å ta faktabaserte avgjørelser for å beskytte seg og sine nærmeste. Men hvordan nå frem med faktabasert informasjon når sensasjonsbaserte nyheter dominerer?

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-06 22:37:04

For et år siden overbrakte vi det glade budskap om vitensenter til Atlanterhavsparken. Nå krysser jeg fingrene for at vi får gehør hos regjeringen for å kompensere tapene deres. Er svært imponert over de generøse giverne som nå bidrar til å redde Atlanterhavsparken.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-05-05 20:13:34

Nå når flere universiteter signaliserer at den digitale undervisningen er kommet for å bli, må man være svært oppmerksom på hvordan man sikrer at studentene oppnår sine læringsutbytter.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-04-30 18:43:44

En gledens dag - det er ingen skam å snu! Takk for at fiskerne og Høyres fiskerinettverk mfl er blitt hørt i denne saken. Det blir ingen statlig kvotebeholdning eller forlenging av strukturkvoter 🥳

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-04-30 14:26:08

Jan og jeg skriver om Thoriumbasert kjernekraft i Sunnmørsposten i dag, og jeg har sendt spørsmål til klima-og miljøminister Sveinung Rotevatn om å han vil vurdere å la Norge bidra til å utvikle denne miljøvennlige kraftkilden:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-04-30 12:49:08

Svar på spørsmål fra avisa Næringsliv: Det gjøres en stor innsats av mange i forhold til å bekjempe Covid-19. Men overraskende for en del innbyggere, viser det seg at Norge ikke har et tilstrekkelig pandemilager. Man trodde at et ressurssterkt land som vårt hadde nødvendige lager på plass. Gjør myndighetene nok for at Norge skal ha en god nok beredskap, også for fremtidige krisesituasjoner? Det kom nok overraskende på de fleste av oss at helseforetakene meldte om fare for tomme lagre innen en uke dersom ikke leveransene ble opprettholdt. Helsedirektoratet har på sine nettsider et forbilledlig kapittel om pandemiplanlegging, som...

Laster...
Laster...