Beta
Søket ga 296 treff
Ingvil Smines Tybring-Gjedde
2019-10-07 15:04:46
Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke beredskapen i nord, og foreslår i #statsbudsjettet 2020 å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø. https://www.regjeringen.no/id2672551

I #statsbudsjettet føreslår regjeringa å auke innsatsen mot vald og overgrep mot barn. Regjeringa vil styrke barnevernet for å sikre god hjelp til barn og familiar som er i ein utsett situasjon.

Regjeringen vil styrke beredskapen i nord, og foreslår i #statsbudsjettet 2020 å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø. https://www.regjeringen.no/id2672551

Finansdepartementet (Norge)
2019-10-07 13:41:41

Nå vil du ikke lenger få faktura fra NRK. I stedet skal NRK finansieres gjennom skatten. I praksis kommer de fleste enten bedre eller omtrent likt ut med den nye ordningen. #statsbudsjettet

Rødt
2019-10-07 13:25:53

Les mer om #statsbudsjettet på rødt.no 💸

Nikolai Astrup
2019-10-07 12:31:46

Regjeringen satser betydelig på digitalisering i #statsbudsjettet for 2020! Over 700 mill. i nye tiltak - på toppen av en rekke viktige prosjekter som videreføres. Her følger noen av de nye satsingene, i 11 punkter:

Finansdepartementet (Norge)
2019-10-07 12:28:08

Et ansvarlig budsjett for et grønnere, mer moderne og tryggere Norge #statsbudsjettet

Helse- og omsorgsdep
2019-10-07 12:11:29

Nå blir det dyrere å ikke møte til avtalt time ved poliklinikken. For når pasienter ikke møter betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet.#statsbudsjettet https://t.co/gFOfxlcgWR https://t.co/jLbONqeoUt

Arbeiderpartiet
2019-10-07 11:53:47

Nok en gang svikter høyreregjeringen neste generasjon. #statsbudsjettet #arbeiderpartiet #politikk

Jon Georg Dale
2019-10-07 11:33:05

RT @samferdselsdep: For 2020 vil vi bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompengene i distriktene og 5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykling og gange i de største byområdene, sier samferdselsminister @jongdale. #statsbudsjettet https://t.co/bvwh8BmAGg

– Mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det. Gjennom våre budsjetter har denne regjeringen derfor lagt til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug om #statsbudsjettet

Nærings&fiskeridep
2019-10-07 11:29:29

– I løpet av det siste året har 40 000 fleire fått jobb i private bedrifter. Gjennom næringspolitikken ønsker vi å legge til rette slik at bedriftene kan vekse og skape fleire nye jobbar, seier statsråd @konservativ #statsbudsjettet #statsbudsjettet2020 https://t.co/xIWTUFbmX2

Bent Høie
2019-10-07 10:50:58

RT @ULOBA: .@Regjeringen vil styrke funksjonsassistanse. Uloba er glad regjeringen har valgt å satse på det som virker for å få flere funksjonshemmede i jobb! #Statsbudsjettet #FunkPol https://t.co/nTyCHj0oc7

Arbeiderpartiet
2019-10-07 10:45:36

– Høyreregjeringen har gjennom sju år har vært dobbelt usosial. Først ved at mange som vil i jobb, ikke kommer i jobb. Deretter ved at de som ikke er i jobb, får kutt i ytelsene sine, sier @HadiaTajik. https://t.co/fr50h3osSS #statsbudsjettet

– Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene slik at ventetiden skal gå ned og færre må stå i helsekø. Samtidig vil vi investere i nye sykehusbygg og bedre kvaliteten på tjenestene. Det vil gjøre pasientens helsetjeneste enda bedre, sier helseminister Bent Høie om #statsbudsjettet

Finansdepartementet (Norge)
2019-10-07 10:24:34

Et ansvarlig budsjett for et grønnere, mer moderne og tryggere Norge #statsbudsjettet

Samferdselsdep
2019-10-07 10:24:23

For 2020 vil vi bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompengene i distriktene og 5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykling og gange i de største byområdene, sier samferdselsminister @jongdale. #statsbudsjettet https://t.co/bvwh8BmAGg

Regjeringa føreslår å auke barnetrygda, og vil setje i gang eit forsøk med fritidskort. Regjeringa vil også innføre tilbod om samlivskurs for førstegangsforeldre. #statsbudsjettet

Helse- og omsorgsdep
2019-10-07 10:18:26

For å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen å legge til rette for tilskudd til om lag 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i 2020 #statsbudsjettet https://t.co/0iNGhFI5tu

Samferdselsdep
2019-10-07 10:18:19

Regjeringa foreslår å løyve om lag 38 milliardar kroner til vegformål i 2020. Av den foreslåtte løyvinga går 32,4 milliardar kroner til Statens vegvesen og 5,6 milliardar kroner til Nye Veier AS. #statsbudsjettet https://t.co/ZqyiGJ2nqL

Laster...
Laster...