Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,9 prosent av det menn gjør. Det vil si at fra den 17. november jobber kvinner i prinsippet gratis ut året. Arbeiderpartiet vil at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og mulighetene! Her er noe av det vi er i gang med:\n\n🌹Økt innsatsen for at likt arbeid skal lønnes likt.\n🌹Økt støtta til likestillingssentrene og styrket tilskuddsordningen for kjønnslikestilling.\n🌹Styrket retten din til å få en hel og fast stilling.\n🌹Innført pensjon fra første krone.\n🌹Sender nå et lovforslag om kvotering i privat næringsliv på høring.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2022-11-17 15:51:52