Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
I statsbudsjettet for 2023 prioriterer vi tiltak som vil hjelpe flere unge inn i arbeid og utdanning!🌹\n\nArbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen lanserer nå ungdomsgarantien i NAV, kunnskapsminister Tonje Brenna gir flere læreplass og fagbrev, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol legger frem en opptrappingsplan for psykisk helse. Til sammen vil dette gjøre at flere unge vil få den oppfølgingen de trenger, for å kunne få seg en jobb.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2022-10-05 20:37:02