Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Norge har blant verdens beste forhold for fiskeoppdrett. Havbruksnæringen bruker fjorder og sjøområder som tilhører fellesskapet. Da er det rimelig at fellesskapet får en andel av de ekstraordinære inntektene som skapes av å utnytte disse ressursene. Det vil vi få til gjennom en såkalt grunnrenteskatt på kommersielle matfisktillatelser for ørret og laks.\n\nMed et bunnfradrag på 4000-5000 tonn sikrer vi at bare store aktører i havbruksnæringen betaler grunnrenteskatt, og at hele 65-70 prosent av selskapene slipper å betale. De fem største havbruksselskapene anslås å betale om lag 2/3 av grunnrenteskatten.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2022-09-30 12:42:35