Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🥊🪖For første gang siden andre verdenskrig har vi en krig i Europa. Lidelsene er store. Konsekvensene er også store for alle land i Europa. Bedrifter stenges ned, prisene stiger og den sosiale uroen øker. Bedrifter og husholdninger i Norge har det vanskelig og det er fare for inflasjon, som vil ramme vanlige folk hardt dersom vi ikke har #tryggøkonomiskstyring.\n\nI dag har jeg lyttet til debatten om strøm. Spesielt Rødt og Fremskrittspartiet FrP mente vi måtte ha ekstra møte i Stortinget fordi det hasta med å få på plass tiltak. Raskt. Det ble et ekstra møte og man kunne ha tenkt at opposisjonen, i alle fall Rødt og FrP, hadde sjekket ut om det var mulig å få til noe felles, noe som kunne være et konstruktivt bidrag for folk i Norge, tiltak som kunne bidra til økt trygghet i denne krisen som krigen har bragt oss inn i. Men nei. Det ble 83, tror jeg det ble til slutt, forskjellige forlag som sprikte i mange retninger. Rødts forslag om hastebehandling av to av sine forslag ble nedstemt, fikk kun egne stemmer, det samme med FrP sine. Husker jeg rett fikk Rødts forslag 7 stemmer og FrP sitt 27. av 100. Redegjørelsen ble sendt til komiteen. Der skal den underlegges normal behandling, med en framdrif komiteen setter. \n\nRødt nevnte ikke Putin og krigen med ett ord. Det var som om den ikke eksisterte. FrP nevnte både Putin og krigen, men mente vi måtte slutte å legge skylden på Putin. Det skulle visst være en unnskyldning for regjeringen. Et syn de altså er ganske alene om.\n\nSånn jobber Rødt og FrP for folk, bedrifter og land i krise.\n\nRegjeringen har fra dag én etter at prisen økte, jobba med tiltak. Først husholdninger, jordbruk og landbruk. De med lavest inntekter og på sosialhjelp fikk hjelp. Nå sliter en del bedrifter og det er kommet en bedriftspakke. 44 milliarder kroner er gitt bare til strømstøtte. I tillegg skal pensjoner, økte lønninger og dyrere utgifter som også rammer sykehus, skoler og offentlig sektor, dekkes opp. Budsjettet er snudd, fordelingen mellom de med mest og de med lite er blitt mer rettferdig. Og om under 14 dager kommer proposisjonen om bedriftsstøtte. Ei uke etter det kommer det et nytt budsjett. Ett stramt ett. Fordi vi må våge å gjøre det viktigste viktigst. #trygghet #forutsibarhet #rettferdighet

Emneknagger:

Postet:
2022-09-19 19:21:05