Beta
Søket ga 4 treff.
Jenny Klinge
2023-12-04 21:41:58

I dag/kveld er det finansdebatt på Stortinget.\nVi legger fram eit budsjett som gir trygg økonomisk styring. \nVi ukar barnetrygda frå 6 år 👶\nBilligare barnehage og gratis kjerntid i SFO👩‍👩‍👧‍👧\nØkt tilskudd til inkludering av born og unge i idretten🏃‍♂️\nØkt studiestøtte🧑‍🎓\nØkt bostøtte og husbanklån🏚️\nGrøn omstilling i næringslivet💰\nKlimasats og energieffektivisering 💚 \n\n#tryggøkonomiskstyring

Jenny Klinge
2023-12-03 10:49:29

1.søndag i advent 🕯️- ventetida er her. \nVentetida med forventning og glede, men samstundes ei tid der ein verkeleg kan kjenne på utanforskap.\n❗️Årets forslag til statsbudsjett er no ferdig forhandla, i morgon ventar ein lang arbeidsdag i Stortinget, med debatt før endeleg vedtak. \n❗️Eit godt forslag til budsjett fra Ap & Sp er blitt enda betre i lag med Sv. Ein tydeleg sosialprofil, med vekt på viktige velferds ordningar. \n❗️Meir i barnetrygd, auka satser for uføre og arbeidsavklaringspenger. Å ikkje minst styrkning av husbanken og startlån, som gjer at fleire kan komma inn på boligmarkedet.\n#tryggøkonomiskstyring #apspsv🙏\nEi fin adventens tid til...

Kari Henriksen
2022-09-19 19:21:05

🥊🪖For første gang siden andre verdenskrig har vi en krig i Europa. Lidelsene er store. Konsekvensene er også store for alle land i Europa. Bedrifter stenges ned, prisene stiger og den sosiale uroen øker. Bedrifter og husholdninger i Norge har det vanskelig og det er fare for inflasjon, som vil ramme vanlige folk hardt dersom vi ikke har #tryggøkonomiskstyring.\n\nI dag har jeg lyttet til debatten om strøm. Spesielt Rødt og Fremskrittspartiet FrP mente vi måtte ha ekstra møte i Stortinget fordi det hasta med å få på plass tiltak. Raskt. Det ble et ekstra møte og man kunne ha tenkt...

kari henriksen
2022-09-19 13:53:36

Kravet fra opposisjonen om «haste»-handling i Stortinget er et gedigent mageplask. I gen synes det var viktig nok til å komme sammen om en løsning, verken med regjeringen eller opposisjonen seg imellom. Ikke akkurat #trygghet i en krisetid. @Regjeringen #tryggøkonomiskstyring

Laster...
Laster...