Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Kulturskolen skal være et tilbud til alle barn, men i mange kommuner ser man at det varierer mye ut fra sosial bakgrunn på hvem som bruker tilbudet. I går besøkte jeg Huseby skole i Trondheim sammen med bystyrerepresentant Lucie Katrine Sunde-Eidem, for å høre om deres samarbeid med kulturskolen, et samarbeid som har økt antall deltakere fra bydelen siden tilbudet ble en del av skoletilbudet. I tillegg har Huseby (tidl Kolstad og Saupstad skole) vært med på prosjektet med gratis kjernetid i SFO, et tilbud Trondheim Venstre har vært forkjemper for og ønsker å utvide. I Jeløya-plattformen har regjeringen forpliktet seg på å redusere oppholdsbetaling i SFO, og vi håper dette gjør det mulig å videreføre slike prosjekter! For å sikre god integrering, er det avgjørende at offentlige tilbud som både kulturskolen og SFO har lav pris og er lett tilgjengelig. #21av100 #guripåskolebesøk

Emneknagger:

Postet:
2018-09-19 09:04:41