Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Som nordiske naboer deler vi verdiene og prinsippene NATO bygger på. Norge, Danmark og Island står sammen om en felles støtte til Sverige og Finland. Vi blir ett sikkerhetsfellesskap i Norden, et tidsskille for det nordiske samarbeidet. Norge vil bistå med nødvendige midler hvis Sverige eller Finland blir utsatt for et angrep før de formelt blir NATO-medlemmer. #arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2022-05-18 10:45:22