Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi foreslår en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal bidra til å holde flere i arbeid og skape mer trygghet inn mot jula!🌹 Les mer om ordningen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lonnsstotteordning/id2892833/ #arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2021-12-18 08:55:33