Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi skal kutte maksprisen for barnehagene for første gang siden 2013, samtidig som vi skal heve kvaliteten. 👦👧 Forskningen er tydelig på at gode barnehager gir bedre integrering, bedre språkkunnskaper og en god start for alle barn. Derfor er en av våre viktigste satsinger å få flere barn i barnehagen. #arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2021-11-17 15:17:41