Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Eldre får gode tjenester i mange kommuner. Men kvaliteten på tjenestene varierer for mye mellom og innad i kommunene. Det svikter oftest med det mest grunnleggende: Mat og måltider. Aktivitet og fellesskap. Helsehjelp. Sammenheng i tjenestene. Åse Michaelsen på #Helsekonf

Emneknagger:

Postet:
2018-05-03 10:16:46