Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Og det vil bety en politikk som drar i feil retning ikke bare for #rusreform, men også for #klima, #naturvern, #asyl- og innvandringspolitikk:

Emneknagger:

Postet:
2021-04-16 13:20:44