Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Godt nyttår!✨ Hele 18 norske fagetater bidrar til at vi når målet om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa gjennom programmer støttet av #EØSmidlene. Takk🙏 til: EEA and Norway Grants by Innovation Norway EEA Grants Culture NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat NGO Partnership Portal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutv. i høyere utd. Norges forskningsråd Miljødirektoratet KS Kommunesektorens organisasjon Barentssekretariatet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Kriminalomsorgen Helsedirektoratet Likestillings- og diskrimineringsombudet #Politidirektoratet #UDI

Emneknagger:

Postet:
2021-01-03 05:30:45

Delt innhold:
Godt nyttår!✨ Hele 18 norske fagetater bidrar til at vi når målet om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa gjennom programmer støttet av #EØSmidlene. Takk🙏 til: EEA and Norway Grants by Innovation Norway EEA Grants Culture NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat NGO Partnership Portal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutv. i høyere utd. Norges forskningsråd Miljødirektoratet KS Kommunesektorens organisasjon Barentssekretariatet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Kriminalomsorgen Helsedirektoratet Likestillings- og diskrimineringsombudet #Politidirektoratet #UDI