Beta
Søket ga 2 treff.
Karin Andersen
2021-04-17 08:16:12

RT @alfholme: Kan vi straffe asylsøkjarar for å halde tilbake informasjon når det er stor fare for at informasjonen kjem diktaturet i hende? #UDI https://t.co/it1EcfEoj4

EØS-midlene
2021-01-03 05:30:45

Godt nyttår!✨ Hele 18 norske fagetater bidrar til at vi når målet om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa gjennom programmer støttet av #EØSmidlene. Takk🙏 til: EEA and Norway Grants by Innovation Norway EEA Grants Culture NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat NGO Partnership Portal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutv. i høyere utd. Norges forskningsråd Miljødirektoratet KS Kommunesektorens organisasjon Barentssekretariatet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Kriminalomsorgen Helsedirektoratet Likestillings- og diskrimineringsombudet #Politidirektoratet #UDI

Laster...
Laster...