Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Pakkeforløp bidreg til at pasientane får rett behandling til rett tid. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å løyve pengar til fire nye pakkeforløp. Tre av desse er for sjukdommar som oftare råker kvinner, eit er for ADHD #rnb

Emneknagger:

Postet:
2019-05-14 14:37:01

Delt innhold:
Regjeringen vil styrke arbeidet med pakkeforløp
Regjeringen foreslår at det bevilges fem millioner kroner for å etablere fire nye pakkeforløp. Tre av dem er for sykdommer der kvinner er overrepresentert, og et for ADHD.