Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringa ynskjer å få matlukta tilbake på fleire sjukeheimar, føresler å løyve pengar til kjøken på sjukeheimar og omsorgsbustader #rnb https://t.co/jVNYC30hBZ

Emneknagger:

Postet:
2019-05-14 11:00:45

Delt innhold:
Nytt tilskudd for å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem
Regjeringen ønsker å få matlukten tilbake på flere sykehjem, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Det foreslås å se...