Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Ny rapport fra FNs klimapanel: - Skal vi begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må vi bevare regnskog og andre arealer som tar opp CO2. Dette kan utgjøre opptil en tredel av løsningen vi trenger for å nå målene i Parisavtalen, sier @olaelvestuen. #klimapanel #klima

Emneknagger:

Postet:
2018-10-08 09:55:23