Person / Aktør:
Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)
Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Innlegg:
Mye å oppleve i vakre Nord-Norge! 🇳🇴 \nAlta, Tromsø og Lofoten var noen av stedene næringsminister Jan Christian Vestre besøkte, for å hente innspill til regjeringens satsing på reiselivet.\n\n5 tiltak regjeringen jobber med nå:\n\n1️⃣ Lansering av en handlingsplan for reiselivet før sommeren 2023.\n\n2️⃣ Mulighet for kommuner til å innføre besøksbidrag.\n\n3️⃣ Utvikling av en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere.\n\n4️⃣ Reiseliv 2030: Et prosjekt som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling av hele reiselivsnæringen.\n\n5️⃣ Oppfølging av reisemålsutvalget som nå er i sluttfasen av sitt arbeid. \n\nTiltakene skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere, og som skaper aktivitet i hele landet.\n \n 🔗 Les mer: www.regjeringen.no/id2960249/\n\nDronefoto: Skårungen AS\n#reiseliv #visitnorway Sami Siida

Emneknagger:

Postet:
2023-01-27 09:49:28

Delt innhold:
Satser på reiselivet